Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana


   ŽIVO VRELO  10 – 2016.                                


Iščekujući blaženu nadu

od 2. do 31. listopada 2016.


Nada pripada temeljnim odrednicama kršćanskoga identiteta, koji se čita iz budućnosti, no, ne skore koja nas egzistencijalno zahvaća i uvjetuje, nego iz one »krajnje«, »posljednje«, u kojoj ćemo pronaći puninu svoga »biti«. Nadanje je živo ondje gdje se sadašnjost čita i oblikuje iz eshatološke perspektive, iz objavljene vječnosti. Stoga je vjera neodvojiva od nade. Nada se trajno hrva s izazovom duhovne i konformističke pomirbe sa sadašnjošću, sa stvarnošću koju je, reći će se, nemoguće mijenjati. Nada otkriva i rasvjetljava upravo suprotno – uvijek novu mogućnost proročke suprotstavljenosti svemu što je daleko od Boga i njegova spasenja; ona daje snagu preobrazbe sadašnjosti i prolaznosti

 
 
Novi broj Živog vrela možete od sutra nabaviti u svim katoličkim knjižarama u Zagrebu.
 
 

  JUBILEJ MILOSRĐA                                    


   

Preuzmite logo, PDF i audio zapise himna Jubileja milosrđa
»Milosrdni kao Otac« 
ovdje.

 

 

 

 

 

    PREPORUČUJEMO                                  


Ivica Raguž

Sretni u nadi
 

TEOLOŠKA RAZMATRANJA O SREĆI

Sreća. Ima li još u iskustvu vjere mjesta za govor o sreći?  Je li sreća oprječna življenju vjere ili se zrelost vjere ogleda upravo u životu koji je ispunjen srećom? Kršćanska se duhovnost kroz zadnja stoljeća ustru­čavala razmišljati o sreći. No, sreća pripada iskonskomu kršćanskom iskustvu jer se rađa iz susreta s Bogom. Ova knjiga, slijedeći misao o sreći kroz filozof­sku i teološku predaju, otvara put ponovnom ­otkrivanju sreće, sreće u Bogu, te pokušava vratiti »čežnju za ­srećom« u ozračje kršćanskoga iskustva kako bi se vjernik mogao ­odgovorno pitati: »Jesam li sretan?«

 

 

    PREPORUČUJEMO                                  


Ante Vučković

Vrtlog grijeha
  
O DAVIDOVU GRIJEHU S BAT-ŠEBOM

Grijeh u čovjeku rađa vrtlog. U ovim promišljanjima, na temelju Davidova grijeha s Bat-Šebom, opisana je struktura grijeha: od nje­gova rađanja u zaboravu na Boga, preko uključenja drugih u grijeh, do njegova nijekanja i 'prikrivanja' drugim grijesima. Jedan grijeh stalno priziva drugi. Na kraju, ipak, Božja riječ pronalazi put do čovjekove nutrine kako bi on u Božjemu svjetlu spoznao grijeh i snagu Božjega praštanja te ponovno otkrio radost življenja. Knjiga je popraćena ilustracijama ak. slikara Vladimira Blažanovića, rađenim posebno za ovo izdanje. U kratkom roku knjiga je naišla na iznenađujuće dobar odaziv čitatelja. Pogledajte zašto.