Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ne priliči da prorok pogine izvan Jeruzalema.

Četvrtak

30. tjedan kroz godinu, 29. 10. 2015.

Svagdan

ČITANJA:
Rim 8,31b-39; Ps 109,21-22.26-27.30-31; Lk 13,31-35

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Narcis, Honorat, Časlav

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Rim 8, 31b-39

 

Nijedan nas stvor neće moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo! Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? Ta on ni svojega Sina nije poštedio, nego ga je za sve nas predao! Kako nam onda s njime neće sve darovati?
Tko će optužiti izabranike Božje? Bog opravdava! Tko će osuditi? Krist Isus umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu - on se baš zauzima za nas! Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolje? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Mač? Kao što je pisano:
Poradi tebe ubijaju nas dan za danom
i mi smo im ko ovce za klanje.
U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas uzljubi. Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 109, 21-22.26-27.30-31

Pripjev:

Po dobroti me svojoj spasi, Gospodine!

 

Gospodine, rad imena svog zauzmi se za me,
spasi me, jer je dobrostiva ljubav tvoja!
Jer bijedan sam i ubog,
i srce je moje ranjeno u meni.

Pomozi mi, Gospodine, Bože moj,
po dobroti me svojoj spasi!
Nek upoznaju da je ovo ruka tvoja,
i da si ti ovo učinio, Gospodine!

Slavit ću Gospodina iz svega grla
i hvalit ga u veliku mnoštvu,
jer stoji s desne siromahu
da mu dušu spasi od sudaca.

Evanđelje:

Lk 13, 31-35

 

Ne priliči da prorok pogine izvan Jeruzalema.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U onaj dan pristupe neki farizeji i reknu Isusu: »Otiđi, otputuj odavde jer te Herod hoće ubiti.« A on će njima: »Idite i kažite toj lisici: 'Evo, izgonim đavle i liječim danas i sutra, a treći dan dovršujem. Ali danas, sutra i prekosutra moram nastaviti put jer ne priliči da prorok pogine izvan Jeruzalema.'«
»Jeruzaleme, Jeruzaleme, koji ubijaš proroke i kamenuješ one što su tebi poslani! Koliko li puta htjedoh skupiti djecu tvoju kao kvočka piliće pod krila i ne htjedoste! Evo, napuštena vam kuća. A kažem vam, nećete me vidjeti dok ne dođe čas te reknete: Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje!«
Riječ Gospodnja.