Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ustade, zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha.

Utorak

13. tjedan kroz godinu, 30. 6. 2015.

ili: Sv. Prvomučenici Svete Rimske Crkve

Svagdan

ČITANJA:
Post 19,15-29; Ps 26,2-3.9-12; Mt 8,23-27

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Bazilid, Marcijal, Teobald, Ladislav, Adolf, Zenon

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Post 19, 15-29

 

Gospodin zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumporom i ognjem.

 

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Anđeli navale na Lota govoreći: »Na noge! Uzmi svoju ženu i svoje dvije kćeri koje su ovdje, da ne budeš zatrt kaznom Sodome!« Ali on oklijevaše. Zato ga oni zgrabiše za ruku, a tako i njegovu ženu i njegove dvije kćeri, i — po smilovanju Gospodnjem nad njim — izvedoše ih i ostaviše izvan grada. Kad ih izvedoše u polje, jedan progovori: »Bježi, da život spasiš! Ne obaziri se niti se igdje u ravnici zaustavljaj! Bježi u brdo, da ne budeš zatrt!« Ali mu Lot odvrati: »Nemoj, Gospodine! Tvoj je sluga našao milost u tvojim očima, i toliko milosrđe već si mi iskazao spasivši mi život, no ja ne mogu pobjeći u brdo a da me nesreća ne snađe i ne poginem. Eno onamo grada; dosta je blizu da u nj pobjegnem, a mjesto je tako malo. Daj da onamo bježim — mjesto je zbilja maleno — daj da život spasim!« Odgovori mu: »Uslišat ću ti i tu molbu, i neću zatrti grada o kojemu govoriš. Brzo! Bježi onamo, jer ne mogu ništa činiti dok ti onamo
ne stigneš.« Zato se onaj grad zove Soar.
Dok je sunce na zemlju izlazilo i Lot ulazio u Soar, Gospodin zapljušti s neba na Sodomu i Gomoru sumporom i ognjem, i uništi one gradove, i svu onu ravnicu, sve žitelje gradske i sve raslinstvo na zemlji. A Lotova se žena obazre, i pretvori se u stup soli.
Sutradan u rano jutro Abraham se požuri na mjesto gdje je stajao pred Gospodinom, upravi pogled prema Sodomi i Gomori i svoj ravnici u daljini: i vidje kako se diže dim nad zemljom kao dim kakve klačine.
Tako se Bog, dok je zatirao gradove u ravnici u kojima je Lot boravio, sjetio Abrahama i uklonio Lota ispred propasti.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 26, 2-3.9-12

Pripjev:

Tvoja je dobrota, Gospodine, pred očima mojim.

 

Ispitaj me, Gospodine, iskušaj me,
istraži mi bubrege i srce.
Jer tvoja je dobrota pred očima mojim,
u istini tvojoj ja hodim.

Ne pogubi mi dušu s grešnicima
ni život moj s krvolocima;
na rukama je njihovim zločin,
a desnica im puna mita.

A ja u nedužnosti svojoj hodim:
izbavi me, milostiv mi budi.
Noga mi stoji na pravu putu:
u zborovima blagoslivljat ću Gospodina.

Evanđelje:

Mt 8, 23-27

 

Ustade, zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Isus uđe u lađu, pođoše za njim njegovi učenici. I gle, žestok vihor nasta na moru tako da lađu prekrivahu valovi. A on je spavao. Oni pristupiše i probudiše ga govoreći: »Gospodine, spasi, pogibosmo!« Kaže im: »Što ste plašljivi, malovjerni?« Tada ustade i zaprijeti vjetrovima i moru te nasta velika utiha. A ljudi se u čudu pitali: »Tko je taj da mu se i vjetrovi i more pokoravaju?«
Riječ Gospodnja.