Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Nisam došao dati mir, nego razdjeljenje.

Četvrtak

XXIX. tjedan kroz godinu, 20. 10. 2016.

Svagdan

ČITANJA:
Ef 3,14-21; Ps 33,1-2.4-5.11-12.18-19; Lk 12,49-53

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Kornelije, Andrija, Adelina

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Ef 3, 14-21

 

U ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni da se ispunite do sve Punine Božje.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!
Prigibam koljena pred Ocem,
od koga ime svakom očinstvu
na nebu i na zemlji:
neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje
ojačati se po Duhu njegovu
u snazi za unutarnjeg čovjeka
da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim
te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni
mognete shvatiti sa svima svetima
što je Dužina i Širina i Visina i Dubina
te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu
da se ispunite do sve Punine Božje.
Onomu pak koji
snagom u nama djelatnom
može učiniti mnogo izobilnije
negoli mi moliti ili zamisliti —
Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu
za sva pokoljenja
vijeka vjekovječnoga! Amen.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 33, 1-2.4-5.11-12.18-19

Pripjev:

Puna je zemlja dobrote Gospodnje!

 

Pravednici, Gospodinu kličite!
Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Slavite Gospodina na harfi,
na liri od deset žica veličajte njega!

Jer prava je riječ Gospodnja,
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Naum Gospodnji dovijeka ostaje,
i misli srca njegova od koljena do koljena.
Blago narodu kojemu je Gospodin Bog,
narodu koji on odabra sebi za baštinu!

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u danima gladi.

Evanđelje:

Lk 12, 49-53

 

Nisam došao mir dati nego razdjeljenje.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Oganj dođoh baciti na zemlju
pa što hoću ako je već planuo!
Ali krstom mi se krstiti
i kakve li muke za me dok se to ne izvrši!
Mislite li
da sam došao mir dati na zemlji?
Nipošto, kažem vam, nego razdjeljenje.
Ta bit će odsada petorica u jednoj kući razdijeljena:
razdijelit će se trojica protiv dvojice
i dvojica protiv trojice
— otac protiv sina i sin protiv oca,
mati protiv kćeri i kći protiv matere,
svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve.«
Riječ Gospodnja.