Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjemu.

Srijeda

XXX. tjedan kroz godinu, 26. 10. 2016.

Svagdan

ČITANJA:
Ef 6,1-9; Ps 145,10-14; Lk 13,22-30

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Dimitrije Srijemski, Dmitar, Lucijan, Albin, Damjan

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Ef 6, 1-9

 

Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu
jer to je pravedno.
Poštuj oca svoga i majku —
to je prva zapovijed s obećanjem:
da ti dobro bude
i da dugo živiš na zemlji.
A vi, očevi,
ne srdite djece svoje,
nego ih odgajajte stegom
i urazumljivanjem Gospodnjim!
Robovi,
slušajte svoje zemaljske gospodare
kao Krista —
sa strahom i trepetom,
u jednostavnosti srca.
Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima,
nego kao sluge Kristove
koje zdušno vrše volju Božju,
dragovoljno služe
— kao Gospodinu,
a ne ljudima,
znajući da će svatko,
bio on rob ili slobodnjak,
učini li što dobro,
za to dobiti plaću od Gospodina.
I vi, gospodari,
isto se tako vladajte prema njima,
kanite se prijetnje
znajući da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima
i da u njega nema pristranosti.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 145, 10-14

Pripjev:

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim.

 

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Gospodin podupire sve koji posrću
i pognute on uspravlja.

Evanđelje:

Lk 13, 22-30

 

Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjemu.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?« A on im reče:
»Borite se da uđete na uska vrata
jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu,
ali neće moći.
Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata,
a vi stojeći vani
počnete kucati na vrata:
'Gospodine, otvori nam!',
on će vam odgovoriti:
'Ne znam vas odakle ste!'
Tada ćete početi govoriti:
'Pa mi smo s tobom jeli i pili,
po našim si trgovima naučavao!'
A on će vam reći:
'Kažem vam: ne znam odakle ste.
Odstupite od mene, svi zlotvori!'
Ondje će biti plač i škrgut zubi
kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova
i sve proroke u kraljevstvu Božjem,
a sebe vani, izbačene.
I doći će s istoka i zapada,
sa sjevera i juga
i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem.
Evo, ima posljednjih koji će biti prvi,
ima i prvih koji će biti posljednji.«
Riječ Gospodnja.