Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Dođite k meni... i ja ću vas odmoriti.

Srijeda

XXXI. tjedan kroz godinu, 2. 11. 2016.

Spomen svih vjernika pokojnika

ČITANJA:
iz Reda sprovoda: Mudr 3,1-9; Ps 42,2-3.5bcd; 43,3-5; Otk 21,1-5a.6b-7; Mt 11,25-30

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
*

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
ljubičasta

Prvo čitanje:

Mudr 3, 1-9

 

Primio ih kao žrtvu paljenicu.

 

Čitanje Knjige mudrosti

Duše su pravednika u ruci Božjoj i njih se ne dotiče muka nikakva. Očima se bezbožničkim čini da oni umiru i njihov odlazak s ovoga svijeta kao nesreća; i to što nas napuštaju kao propast, ali oni su u miru. Ako su, u očima ljudskim, bili kažnjeni, nada im je puna besmrtnosti. Za malo muke zadobili su dobra velika jer Bog ih je stavio na kušnju i našao da su ga dostojni. Iskušao ih je kao zlato u taljiku i primio ih kao žrtvu paljenicu. Zato će se u vrijeme posjeta njegova zasjati te će vrcati kao iskre u strnjici. Sudit će pucima i vladati narodima i Gospodin će kraljevat nad njima uvijeke. Koji se u nj ufaju spoznat će istinu, i koji su vjerni bit će u ljubavi s njim, jer izabranici njegovi stječu milost i milosrđe.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 42,2-3.5abc; 43,3-5

Pripjev:

Žedna mi je duša Boga živoga: o kada ću doći i lice Božje gledati?

 

Kao što košuta žudi za izvor-vodom,
tako duša moja čezne, Bože, za tobom.
Žedna mi je duša Boga, Boga živoga:
o kada ću doći i lice Božje gledati?
Duša moja gine kada se spomenem
kako koračah u mnoštvu
predvodeć ga k Domu Božjemu
uz radosno klicanje i hvalopojke
u povorci svečanoj.

Pošlji svjetlost svoju i vjernost:
nek me vode,
nek me dovedu na tvoju svetu goru,
u šatore tvoje!
I pristupit ću Božjem žrtveniku,
Bogu, radosti svojoj.
Citrom ću slaviti tebe,
Bože, o Bože moj!

Što si mi, dušo, klonula
i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj jer opet ću ga slaviti,
spasenje svoje, Boga svoga!

Drugo čitanje:

Otk 21,1-5a.6b-7

 

Smrti više neće biti.

 

Čitanje Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh novo nebo i novu zemlju jer – prvo nebo i prva zemlja uminu; ni mora više nema. I sveti grad, novi Jeruzalem, vidjeh: silazi s neba od Boga, opremljen kao zaručnica nakićena za svoga muža. I začujem jak glas s prijestolja: »Evo šatora Božjeg s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.«
Tada onaj što sjedi na prijestolju reče: »Evo, sve činim novo!« Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak! Ja ću žednomu dati s izvora vode života zabadava. To će biti baština pobjednikova. I ja ću njemu biti Bog, a on meni sin.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Mt 11, 25-30

 

Krotka sam i ponizna srca.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme reče Isus:
»Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj i nitko ne pozna Sina doli Otac niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jaram moj na sebe, učite se od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme moje lako.«
Riječ Gospodnja.