Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ja sam kruh živi koji je s neba sišao.

Četvrtak

III. vazmeni tjedan, 14. 4. 2016.

Svagdan

ČITANJA:
Dj 8,26-40; Ps 66,8-9.16-17.20; Iv 6,44-51

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Valerijan, Maksim, Zdravko, Lambert

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
bijela

Prvo čitanje:

Dj 8, 26-40

 

Ako iz sveg srca vjeruješ, možeš se krstiti.

 

Čitanje Djela apostolskih

U one dane: Anđeo se Gospodnji obrati Filipu: »Ustani i pođi na jug putem što iz Jeruzalema silazi u Gazu; on je pust.« On usta i pođe. Odjednom eto nekog Etiopljanina, dvoranina, visokog dostojanstvenika kandake, kraljice etiopske, koji bijaše nad svom njezinom riznicom. Vraćao se iz Jeruzalema, kamo je bio pošao pokloniti se; sjeđaše na svojim kolima i čitaše proroka Izaiju. Duh reče Filipu: »Pođi i pridruži se tim kolima!« Filip pritrča i ču gdje onaj čita Izaiju proroka pa će mu: »Razumiješ li što čitaš?« On odvrati: »Kako bih mogao ako me tko ne uputi?« Onda zamoli Filipa da se uspne i sjedne uza nj. A čitao je ovaj odlomak Pisma:
'Ko ovcu na klanje odvedoše ga,
ko janje nijemo pred onim što ga striže
on ne otvara svojih usta.
U poniženju sud mu je uskraćen.
Naraštaj njegov tko da opiše?
Da, uklonjen je sa zemlje život njegov.'
Dvoranin se obrati Filipu pa će mu: »Molim te, o kome to prorok govori? O sebi ili o kome drugom?« Filip prozbori te mu, pošavši od toga Pisma, navijesti evanđelje: Isusa.
Putujući tako, stigoše do neke vode pa će dvoranin: »Evo vode! Što priječi da se krstim?« Zapovjedi da kola stanu pa obojica, Filip i dvoranin, siđoše u vodu te ga Filip krsti. A kad izađoše iz vode, Duh Gospodnji ugrabi Filipa te ga dvoranin više ne vidje. On radosno nastavi svojim putem, a Filip se nađe u Azotu. I kako je prolazio, navješćivaše evanđelje svim gradovima dok ne stiže u Cezareju.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 66, 8-9.16-17.20

Pripjev:

Kliči Bogu, sva zemljo!

 

Blagoslivljajte, narodi, Boga našega,
razglašujte hvalu njegovu!
Našoj je duši darovao život
i ne dade da nam posrne noga.

Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite,
pripovjedit ću što učini duši mojoj!
Na svoja sam usta njega zvao,
jezikom ga hvalio.

Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi,
naklonosti ne odvrati od mene!

Evanđelje:

Iv 6, 44-51

 

Ja sam kruh živi koji je s neba sišao.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme reče Isus mnoštvu:
»Nitko ne može doći k meni
ako ga ne povuče Otac koji me posla;
i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.
Pisano je u Prorocima:
Svi će biti učenici Božji.
Tko god čuje od Oca i pouči se,
dolazi k meni.
Ne da bi tko vidio Oca,
doli onaj koji je kod Boga;
on je vidio Oca.
Zaista, zaista, kažem vam:
tko vjeruje, ima život vječni.
Ja sam kruh života.
Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe.
Ovo je kruh koji silazi s neba:
da tko od njega jede,
ne umre.
Ja sam kruh živi
koji je s neba sišao.
Tko bude jeo od ovoga kruha,
živjet će uvijeke.
Kruh koji ću ja dati
tijelo je moje
— za život svijeta.«
Riječ Gospodnja.