Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Hrabri budite – ja sam pobijedio svijet!

Ponedjeljak

VII. vazmeni tjedan, 9. 5. 2016.

Svagdan

ČITANJA:
Dj 19,1-8; Ps 68,2-7b; Iv 16,29-33

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Izaija, Dionizije, Pahomije, Mirna

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
bijela

Prvo čitanje:

Dj 19, 1-8

 

Jeste li primili Duha Svetoga kad ste povjerovali?

 

Čitanje Djela apostolskih

Dok je Apolon bio u Korintu, Pavao, pošto prođe gornje krajeve, dođe u Efez, nađe neke učenike pa ih upita: »Jeste li primili Duha Svetoga kad ste povjerovali?« Oni će mu: »Ta ni čuli nismo da ima Duh Sveti.« Nato će on: Kako ste onda kršteni?«
»Krštenjem Ivanovim«, odvrate oni. Nato će Pavao: »Ivan je krstio krštenjem obraćenja govoreći narodu da vjeruje u Onoga koji za njim dolazi, to jest u Isusa.« Čuvši to, krste se u ime Gospodina Isusa pa kad Pavao položi na njih ruke, dođe Duh Sveti na njih te stanu govoriti drugim jezicima i prorokovati. Bijaše u svemu dvanaestak muževa.
Onda Pavao uđe u sinagogu te je tri mjeseca hrabro raspravljao i uvjeravao o kraljevstvu Božjem.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 68, 2-5ac.6-7b

Pripjev:

Kraljevstva svijeta, pjevajte Bogu!

 

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

Evanđelje:

Iv 16, 29-33

 

Hrabri budite — ja sam pobijedio svijet!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Rekoše učenici Isusu:
»Evo, sad otvoreno zboriš i nikakvom se poredbom ne služiš. Sada znamo da sve znaš i ne treba da te tko pita. Stoga vjerujemo da si izišao od Boga.«
Odgovori im Isus:
»Sada vjerujete?
Evo dolazi čas i već je došao:
raspršit ćete se svaki na svoju stranu
i mene ostaviti sama.
No ja nisam sâm
jer Otac je sa mnom.
To vam rekoh da u meni mir imate.
U svijetu imate muku,
ali hrabri budite —
ja sam pobijedio svijet!«
Riječ Gospodnja.