Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Vama je dano znati otajstva Kraljevstva nebeskoga, a njima to nije dano.

Četvrtak

XVI. tjedan kroz godinu, 21. 7. 2016.

ili: Sv. Lovro Brindiški, prezbiter i crkveni naučitelj

Svagdan

ČITANJA:
Jr 2,1-3.7-8.12-13; Ps 36,6-7ab.8-11; Mt 13,10-17

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Lovro Brindiški, Danijel prorok, Danica, Dane, Viktor

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Jr 2, 1-3.7-8.12-13

 

Ti ostavi mene, Izvor vode žive, te iskopa sebi kladence ispucane.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Dođe mi riječ Gospodnja:
Idi i viči u uši Jeruzalemu:
Ovako govori Gospodin:
Spominjem se mladosti tvoje privržene,
ljubavi tvoje vjereničke:
ti pođe za mnom u pustinju,
po zemlji gdje se ne sije.
Izrael bijaše Gospodinu svetinja,
prvina plodova njegovih;
tko god od njih jeđaše, bijaše kažnjen;
zlo ga snađe — riječ je Gospodnja.
U zemlju vinograda i maslinika ja vas dovedoh,
da se hranite plodom i dobrotom njezinom.
Ali tek što uđoste,
zemlju moju oskvrnuste,
i baštinu moju u gnusobu pretvoriste.
Svećenici ne govorahu: »Gdje je Gospodin?«
Tumači Zakona mene ne upoznaše,
pastiri otpadoše od mene,
a proroci prorokovahu u ime Baalovo,
i iđahu za onima što im pomoć ne mogoše.
Zgrozite se nad tim, nebesa,
zgrozite se i zaprepastite,
riječ je Gospodnja.
Jer dva zla narod moj učini:
ostavi mene,
Izvor vode žive,
te iskopa sebi kladence,
kladence ispucane
što vode držati ne mogu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 36, 6-7b.8-11

Pripjev:

U tebi je Gospodine, izvor životni.

 

Do neba je, Gospodine, dobrota tvoja,
do oblaka vjernost tvoja.
Pravednost je tvoja ko Božji vrhunci,
a sudovi tvoji ko duboko more.

Kako li je dragocjena, Bože, dobrota tvoja,
pod sjenu krila tvojih ljudi se sklanjaju;
site se pretilinom Doma tvojega,
potocima svojih slasti ti ih napajaš.

»U tebi je izvor životni,
tvojom svjetlošću mi svjetlost vidimo.
Zakrili dobrotom sve koji te štuju,
i pravednošću svojom sve koji su srca čestita.

Evanđelje:

Mt 13, 10-17

 

Vama je dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima to nije dano.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: »Zašto im zboriš u prispodobama?« On im odgovori: »Zato što je vama dano znati otajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima dat će se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju.«
»Tako se ispunja na njima proroštvo Izaijino koje govori:
Slušat ćete, slušati — i nećete razumjeti;
gledat ćete, gledati — i nećete vidjeti!
Jer usalilo se srce naroda ovog:
uši začepiše,
oči zatvoriše
da očima ne vide,
ušima ne čuju,
srcem ne razumiju,
te se ne obrate,
pa ih izliječim.«
»A blago vašim očima što vide, i ušima što slušaju. Zaista, kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli.«
Riječ Gospodnja.