Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova!

Srijeda

XIV. tjedan kroz godinu, 6. 7. 2016.

ili: Sv. Marija Goretti, djevica i mučenica

Svagdan

ČITANJA:
Hoš 10,1-3.7-8.12; Ps 105,2-7; Mt 10,1-7

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Marija, Marica, Romul, Agata, Suzana, Nazarija

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
zelena

Prvo čitanje:

Hoš 10, 1-3. 7-8. 12

 

Vrijeme je da Gospodina tražite.

 

Čitanje Knjige proroka Hošee

Bujna je loza bio Izrael,
rod bogat ona je nosila.
I što mu je više rodilo plodova,
to je više umnažao žrtvenike;
što mu je bogatija zemlja bila,
to je kićenije dizao stupove.
Srce je njihovo prijevarno,
okajat će to oni!
Porušit će im On žrtvenike,
polomiti stupove njihove.
Kazat će tada: »Mi kralja nemamo
jer se Gospodina bojali nismo.
Ta čemu bi nam bio kralj?«
Uništena je Samarija.
Njen kralj tek trunak je vodi na površju.
Bit će razorene sramne uzvišice,
grijeh Izraelov;
trnje će i čičak rasti
po žrtvenicima njihovim.
Tad će govoriti brdima: »Pokrijte nas!«
i bregovima: »Padnite na nas!«
Sijte pravednost,
požet ćete ljubav;
krčite zemlje nove:
vrijeme je da Gospodina tražite
dok ne dođe
i podaždi vam pravdom.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 105, 2-7

Pripjev:

Tražite svagda lice Gospodnje!

 

Pjevajte Gospodinu, svirajte mu,
pripovijedajte sva njegova čudesa!
Dičite se svetim imenom njegovim,
neka se raduje srce onih što traže Gospodina!

Tražite Gospodina i njegovu snagu,
tražite svagda njegovo lice!
Sjetite se čudesa koja učini,
njegovih čuda i sudova usta njegovih!

Abrahamov rod sluga je njegov,
sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!
On je Gospodin, Bog naš;
po svoj su zemlji njegovi sudovi!

Evanđelje:

Mt 10, 1-7

 

Pođite k izgubljenim ovcama doma Izraelova!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dozva Isus dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima: da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć.
A ovo su imena dvanaestorice apostola: prvi Šimun, zvani s Petar, i Andrija, brat njegov; i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov; Filip i Bartolomej; Toma i Matej carinik; Jakov Alfejev i Tadej; Šimun Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda.
Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih: »K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite! Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova! Putem propovijedajte: 'Približilo se kraljevstvo nebesko!'«
Riječ Gospodnja.