Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ti si Petar – Stijena. Tebi ću dati ključeve Kraljevstva nebeskoga.

Četvrtak

XVIII. tjedan kroz godinu, 4. 8. 2016.

Sv. Ivan Marija Vianney, prezbiter

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Jr 31,31-34; Ps 51,12-15.18-19; Mt 16,13-23

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
Ivan Marija Vianney, Justin, Rajner, Krescencije, Cecilija

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
bijela

Prvo čitanje:

Jr 31, 31-34

 

Sklopit ću Novi Savez i grijeha se više neću spominjati.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Evo dolaze dani — riječ je Gospodnja —
kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim
sklopiti Novi Savez.
Ne Savez kakav sam sklopio s ocima njihovim
u dan kad ih uzeh za ruku
da ih izvedem iz zemlje egipatske,
Savez što ga oni razvrgoše
premda sam ja gospodar njihov —
riječ je Gospodnja.
Nego, ovo je Savez što ću ga sklopiti
s domom Izraelovim nakon onih dana —
riječ je Gospodnja:
Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu
i upisati ga u njihovo srce.
I bit ću Bog njihov,
a oni narod moj.
I neće više učiti drug druga
ni brat brata govoreći:
»Spoznajte Gospodina!«
ta svi će me poznavati,
i malo i veliko
— riječ je Gospodnja —
jer ću oprostiti bezakonje njihovo
i grijeha se njihovih neću više spominjati.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 51,12-15. 18-19

Pripjev:

Čisto srce stvori mi, Bože!

 

Čisto srce stvori mi, Bože,
i duh postojan obnovi u meni!
Ne odbaci me od lica svojega
i svoga svetog duha ne uzmi od mene!

Vrati mi radost svoga spasenja
i učvrsti me duhom spremnim!
Učit ću bezakonike tvojim stazama,
i grešnici tebi će se obraćati.

Žrtve ti se ne mile,
kad bih dao paljenicu, ti je ne bi primio.
Žrtva Bogu duh je raskajan,
srce raskajano, ponizno, Bože, nećeš prezreti.

Evanđelje:

Mt 16,13-23

 

Ti si Petar — Stijena. Tebi ću dati ključeve Kraljevstva nebeskoga.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus u krajeve Cezareje Filipove i upita svoje učenike: »Što govore ljudi, tko je Sin Čovječji?« Oni rekoše: »Jedni da je Ivan Krstitelj; drugi da je Ilija; treći opet da je Jeremija ili neki od proroka.« Kaže im: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Šimun Petar prihvati i reče: »Ti si Krist — Pomazanik, Sin Boga živoga.« Nato Isus njemu reče: »Blago tebi, Šimune, sine Jonin, jer ti to ne objavi tijelo i krv, nego Otac moj, koji je na nebesima. A ja tebi kažem: »Ti si Petar-Stijena i na toj stijeni sagradit ću Crkvu svoju, i vrata paklena neće je nadvladati. Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na zemlji, bit će odriješeno na nebesima.« Tada zaprijeti učenicima neka nikome ne reknu da je on Krist.
Otada poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati: »Bože sačuvaj, Gospodine! Ne, to se tebi ne smije dogoditi!« Isus se okrene i reče Petru: »Nosi se od mene, sotono! Sablazan si mi jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«
Riječ Gospodnja.