Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče. Nadjenuše mu ime Isus.

Nedjelja

*, 1. 1. 2017.

Svetkovina

SV. MARIJA BOGORODICA

ČITANJA:
Br 6,22-27; Ps 67,2-3.5-8; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
*

IMENDANI:
▪ U Republici Hrvatskoj državni blagdan; neradni dan.

NAPOMENA:
bijela

Prvo čitanje:

Br 6, 22-27

 

Neka zazivaju ime moje nad sinove Izraelove i ja ću ih blagoslivljati.

 

Čitanje Knjige Brojeva

Reče Gospodin Mojsiju: »Reci Aronu i njegovim sinovima: Ovako blagoslivljajte Izraelce:
Neka te blagoslovi Gospodin
i neka te čuva!
Neka te Gospodin licem svojim obasja,
milostiv neka ti bude!
Neka pogled svoj Gospodin svrati na te
i mir ti donese!
Tako neka zazivaju ime moje nad sinove Izraelove i ja ću ih blagoslivljati.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 67, 2-3.5-6.8

Pripjev:

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas.

 

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,
svi puci tvoje spasenje!

Nek se vesele i kliču narodi
jer sudiš pucima pravedno
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože,
svi narodi neka te slave!
Bog nas blagoslovio!
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Drugo čitanje:

Gal 4, 4-7

 

Bog posla Sina svoga, rođena od žene.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo: Kad dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bī rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo. A budući da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji kliče: Abba! Oče! Tako više nisi rob, nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Lk 2,16-21

 

Pronađoše Mariju, Josipa i novorođenče. Nadjenuše mu ime Isus.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Pastiri pohite u Betlehem i pronađu Mariju, Josipa i novorođenče gdje leži u jaslama. Pošto sve pogledaše, ispripovjediše što im bijaše rečeno o tom djetetu. A svi koji su to čuli divili se tome što su im pripovijedali pastiri. Marija u sebi pohranjivaše sve te događaje i prebiraše ih u svome srcu. Pastiri se zatim vratiše slaveći i hvaleći Boga za sve što su čuli i vidjeli kako im je bilo rečeno.
Kad se navršilo osam dana da bude obrezan, nadjenuše mu ime Isus, kako ga je bio prozvao anđeo prije njegova začeća.
Riječ Gospodnja