Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.

XXVIII. tjedan kroz godinu

Subota, 20. 10. 2018.

Svagdan

ČITANJA:
Ef 1,15-23; Ps 8,2-3a.4-7; Lk 12,8-12

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Kornelije, Andrija, Adelina

Prvo čitanje:

Ef 1, 15-23

 

Krista postavi Glavom Crkvi, koja je Tijelo njegovo.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!
Otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu
i za ljubav prema svima svetima
ne prestajem zahvaljivati za vas
i sjećati vas se u svojim molitvama:
Bog Gospodina našega Isusa Krista,
Otac Slave

Otpjevni psalam:

Ps 8, 2-3a.4-7

Pripjev:

Sinu si svome dao vlast nad djelima ruku svojih.

 

Gospodine, Bože naš,
divno li je ime tvoje po svoj zemlji,
veličanstvom nebo natkriljuješ!
U ustima djece i dojenčadi
hvalu si pripravio.

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih,
mjesec i zvijezde što ih učvrsti —
pa što je čovjek da ga se spominješ,

Evanđelje:

Lk 12, 8-12

 

Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin Čovječji priznat će se njegovim pred anđelima Božjim. A tko mene zaniječe pred ljudima, bit će zanijekan pred anđelima Božjim.«
»I tk