Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sin Čovječji došao je da život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

XXIX. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 21. 10. 2018.

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Iz 53,10-11; Ps 33,4-5.18-20.22; Heb 4,14-16; Mk 10,35-45

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Kajo, Hilarion, Vendelin, Vendelina

NAPOMENA:
Današnja se nedjelja slavi ko 'misijska' da bi se u vjernicima pobudila suodgovornost i vjernička zauzetost za djelo evangelizacije. Može se uzeti misni obrazac "Za evangelizaciju naroda" (RM 717).

Prvo čitanje:

Iz 53, 10-11

 

Žrtvuje li život svoj kao naknadnicu, vidjet će potomstvo.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Svidjelo se Gospodinu pritisnuti ga bolima.
Žrtvuje li život svoj kao naknadnicu,
vidjet će potomstvo, produžiti sebi dane
i Gospodnja će se volja po njemu ispuniti.
Zbog patnja duše svoje vidjet će svjetlost
i nasititi se

Otpjevni psalam:

Ps 33, 4-5.18-20.22

Pripjev:

Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama,
kao što se u tebe uzdamo!

 

Prava je riječ Gospodnja
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Evo, oko je Gospodnje nad onima koji ga se boje,
nad onima koji se uzdaju u milost njegovu:
da im od smrti život spasi,
da ih hrani u dan

Drugo čitanje:

Heb 4, 14-16

 

Pristupajmo smjelo prijestolju milosti.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo: Imajući dakle velikoga Velikog svećenika koji prodrije kroz nebesa – Isusa, Sina Božjega – čvrsto se držimo vjere.
Ta nemamo takva velikog svećenika koji ne bi mogao biti supatnik u našim slabostima, nego poput nas iskuš

Evanđelje:

Mk 10, 35-45

 

Sin Čovječji došao je da život svoj dade kao otkupninu za mnoge.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Pristupe Isusu Jakov i Ivan, sinovi Zebedejevi, govoreći mu:
»Učitelju, htjeli bismo da nam učiniš što te zaištemo.« A on će im: »Što hoćete da vam učinim?« Oni mu rekoše: »Daj nam da ti u slavi tvojoj sje