Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Učitelju moj, da progledam.

XXX. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 28. 10. 2018.

TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Jr 31,7-9; Ps 126,1-6; Heb 5,1-6; Mk 10,46-52

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Šimun, Juda Tadej, Tadija, Tada, Siniša, Sabina, German

NAPOMENA:
Izostavlja se slavlje sv. Šimuna i Jude Tadeja, osim gdje se slave kao svetkovina.

Prvo čitanje:

Jr 31, 7-9

 

Slijepe i hrome utješene vraćam.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

Ovo govori Gospodin:
»Kličite od radosti Jakovu,
podvikujte prvaku narodâ!
Objavljujte, uznosite, navješćujte:
Gospodin spasi narod svoj,
ostatak Izraelov!
Evo, ja ih vodim iz zemlje sjeverne,
skupljam ih s krajeva

Otpjevni psalam:

Ps 126, 1-6

Pripjev:

Velika nam djela učini Gospodin: opet smo radosni!

 

Kad Gospodin vraćaše sužnjeve sionske,
bilo nam je ko da snivamo.
Usta nam bjehu puna smijeha,
a jezik klicanja.

Među poganima tad se govorilo:
Silna im djela Gospodin učini!«
Velika nam djela učini Gospodin:
opet smo radosni!

Vrati, Gospodine, sužnjeve

Drugo čitanje:

Heb 5, 1-6

 

Zauvijek ti si svećenik po redu Melkisedekovu.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Svaki veliki svećenik, od ljudi uzet, za ljude se postavlja u odnosu prema Bogu da prinosi darove i žrtve za grijehe. On može primjereno suosjećati s onima koji su u neznanju i zabludi jer je i sam zaogrnut slabošću. Zato mor

Evanđelje:

Mk 10, 46-52

 

Učitelju moj, da progledam.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev.
Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj