Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Zrno uzraste i razvi se u stablo.

XXX. tjedan kroz godinu

Utorak, 30. 10. 2018.

Svagdan

ČITANJA:
Ef 5,21-33; Ps 128,1-5; Lk 13,18-21

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marcijan, Marcel, Marsela, Klaudije, Gerard

Prvo čitanje:

Ef 5, 21- 33

 

Otajstvo je ovo veliko — Krista i Crkve.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!
Podložni budite jedni drugima
u strahu Kristovu!
Žene svojim muževima
kao Gospodinu!
Jer muž je glava žene kao i Krist Glava Crkve – On, Spasitelj Tijela.
Pa kao što se Crkva podlaže Kristu,
tako i

Otpjevni psalam:

Ps 128, 1-5

Pripjev:

Blago svima koji se boje Gospodina!

 

Blago svakome koji se boji Gospodina
koji njegovim hodi stazama!
Plod ruku svojih ti ćeš uživati,
blago tebi, dobro će ti biti.

Žena će ti biti kao plodna loza
u odajama tvoje kuće;
sinovi tvoji ko mladice masline
oko stola tvojega.

Eto, tako će biti bl

Evanđelje:

Lk 13, 18-21

 

Zrno uzraste i razvi se u stablo.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Govoraše Isus: »Čemu je slično kraljevstvo Božje? Čemu da ga prispodobim? Ono je kao kad čovjek uze gorušičino zrno i baci ga u svoj vrt. Uzraste i razvi se u stablo te mu se ptice nebeske gnijezde po granam