Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

U dan kad se Sin Čovječji objavi...

XXXII. tjedan kroz godinu

Petak, 16. 11. 2018.

Svagdan ili: Sv. Margareta Škotska; Sv. Gertruda, djevica

ČITANJA:
2Iv 4-9; Ps 119,1-2.10-11.17-18; Lk 17,26-37

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Margareta Škotska, Gertruda, Gera, Otmar, Edmund, Agneta

Prvo čitanje:

2 Iv 4-9

 

Tko ostaje u nauku, ima i Oca i Sina.

 

Čitanje Druge poslanice svetog Ivana apostola

Izabrana Gospođo, obradovah se veoma što sam među tvojom djecom našao takve koji hode u istini, kao što primismo zapovijed od Oca. I sada te molim, Gospođo, ne kao da ti novu zapovijed pišem, nego onu koju smo

Otpjevni psalam:

Ps 119, 1-2.10-11.17-18

Pripjev:

Blaženi koji hode po Zakonu Gospodnjem!

 

Blaženi oni kojih je put neokaljan,
koji hode po Zakonu Gospodnjem!

Blaženi oni koji čuvaju propise njegove,
čitavim srcem njega traže.

Svim srcem svojim tebe tražim;
ne daj da zastranim od zapovijedi tvojih.

U srce pohranih riječ tvoju,
da protiv te

Evanđelje:

Lk 17, 26-37

 

U dan kad se Sin Čovječji objavi.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Kao što bijaše u dane Noine, tako će biti i u dane Sina Čovječjega: jeli su, pili, ženili se i udavali do dana kad Noa uđe u korablju. I dođe potop i sve uništi. Slično kao što b