Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra.

XXXIII. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 18. 11. 2018.

TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Dn 12,1-3; Ps 16,5.8-11; Heb 10,11-14.18; Mk 13,24-32

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Roman, Romano, Odon, Karolina

Prvo čitanje:

Dn 12, 1-3

 

U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti.

 

Čitanje Knjige proroka Daniela

U ono će vrijeme ustati Mihael, knez veliki, koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti – svi koji se nađu zapisani u

Otpjevni psalam:

Ps 16, 5.8-11

Pripjev:

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.

 

Gospodin mi je baština i čaša:
ti u ruci držiš moju sudbinu.
Gospodin mi je svagda pred očima
jer mi je zdesna da ne posrnem.

Stog mi se raduje srce i kliče duša,
pa i tijelo mi spokojno počiva.
Jer mi nećeš ostavit dušu u podzemlju
ni dati da pravednik

Drugo čitanje:

Heb 10, 11-14.18

 

Jednim prinosom zauvijek usavrši posvećene.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Svaki je svećenik dan za danom u bogoslužju te učestalo prinosi iste žrtve, koje nikako ne mogu odnijeti grijehâ. A Krist, pošto je prinio jednu jedincatu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede zdesna Bogu čekajući otad dok se nepri

Evanđelje:

Mk 13, 24-32

 

Sabrat će svoje izabranike s četiri vjetra.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»U one dane, nakon velike nevolje, sunce će pomrčati i mjesec neće više svijetljeti, a zvijezde će s neba padati i sile će se nebeske poljuljati.
Tada će ugledati Sina Čovječjega