Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Od Doma Božjega načiniste pećinu razbojničku.

XXXIII. tjedan kroz godinu

Petak, 23. 11. 2018.

Svagdan ili: Sv. Klement I., papa i mučenik; Sv. Kolumban, opat

ČITANJA:
Otk 10,8-11; Ps 119,14.24.72.103.111.131; Lk 19,45-48

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Klement I., Kolumban, Lukrecija, Amfilohije

Prvo čitanje:

Otk 10, 8-11

 

Uzeh knjižicu i progutah je.

 

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, začuli glas s neba,
koji opet prozbori sa mnom:
»Idi, uzmi otvorenu knjigu
iz ruke anđela
što stoji na moru i zemlji!«
Pristupim k anđelu
i zamolim ga da mi dade knjižicu.
A on će mi:
»Uzmi je i p

Otpjevni psalam:

Ps 119, 14.24.72.103.111.131

Pripjev:

Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje!

 

Putu se propisa tvojih radujem
više no svemu bogatstvu.

Jer tvoja su svjedočanstva uživanje moje,
tvoja su pravila moji savjetnici.

Draži mi je zakon usta tvojih
no tisuće zlatnika i srebrnika.

Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje,
od meda su slađe

Evanđelje:

Lk 19, 45-48

 

Od Doma Božjega načiniste pećinu razbojničku.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Uđe Isus u Hram i poče izgoniti prodavače. Kaže im: »Pisano je: Dom moj bit će Dom molitve, a vi od njega načiniste pećinu razbojničku!«
I danomice naučavaše u Hramu.
A glavari su svećenički i pismoznanci tr