Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ti kažeš: Ja jesam kralj.

XXXIV. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 25. 11. 2018.

ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

ČITANJA:
Dn 7,13-14; Ps 93,1-2.5; Otk 1,5-8; Iv 18,33b-37

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Katarina, Katja, Kata, Katica; Mojsije; Beatrice

NAPOMENA:
Izostavlja se slavlje sv. Katarine Aleksandrijske. Gdje se slavi kao svetkovina prenosi se na ponedjeljak, 26. studenoga.

Prvo čitanje:

Dn 7, 13-14

 

Vlast njegova vlast je vječna.

 

Čitanje Knjige proroka Daniela

Gledah u noćnim viđenjima
i gle s oblacima nebeskim
dolazi kao Sin čovječji.
On se približi Pradavnome
i dovedu ga k njemu.
Njemu bî predana vlast, čast i kraljevstvo,
da mu služe svi narodi, plemena i jezici.
Vlast njegova

Otpjevni psalam:

Ps 93, 1-2.5

Pripjev:

Gospodin kraljuje u sjaj zaodjeven.

 

Gospodin kraljuje, u sjaj zaodjeven,
Gospodin zaodjeven moći i opasan.

Čvrsto stoji krug zemaljski,
neće se poljuljati.
Čvrsto je prijestolje tvoje od iskona,
ti si od vječnosti!

Tvoja su obećanja vjere predostojna,
svetost se dolikuje domu tvojemu,
Gos

Drugo čitanje:

Otk 1, 5-8

 

Knez kraljeva zemlje ... učini nas kraljevstvom, svećenicima.

 

Čitanje Otkrivenja svetoga Ivana apostola

Isus Krist jest svjedok vjerni, prvorođenac od mrtvih, vladar nad kraljevima zemaljskim. Njemu koji nas ljubi, koji nas krvlju svojom otkupi od naših grijeha te nas učini kraljevstvom, svećenicima Bogu i Ocu svoje

Evanđelje:

Iv 18, 33b-37

 

Ti kažeš: ja jesam kralj.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme: Reče Pilat Isusu:
»Ti li si židovski kralj?« Isus odgovori: »Govoriš li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoše o meni?« Pilat odvrati: »Zar sam ja Židov? Tvoj narod i glavari svećenički predadoše te meni