Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.

XXXI. tjedan kroz godinu

Nedjelja, 4. 11. 2018.

TRIDESET I PRVA NEDJELJA KROZ GODINU

ČITANJA:
Pnz 6,2-6; Ps 18,2-4.47.51ab; Heb 7,23-28; Mk 12,28b-34

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Karlo, Karolina, Dragutin, Drago, Dragica

NAPOMENA:
Izostavlja se slavlje sv. Karla Boromejskog, osim gdje se slavi kao svetkovina.

Prvo čitanje:

Pnz 6, 2-6

 

Čuj, Izraele: Ljubi Gospodina svim srcem svojim!

 

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

U one dane: Mojsije reče narodu:
»Svega vijeka svoga boj se Gospodina, Boga svoga – ti, i sin tvoj, i sin tvoga sina – vršeći sve zakone njegove i sve zapovijedi njegove što ti ih danas propisujem, pa da imaš dug život. S

Otpjevni psalam:

Ps 18, 2-4.47.51ab

Pripjev:

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!

 

Ljubim te, Gospodine, kreposti moja!
Gospodine, hridino moja, utvrdo moja, spase moj!

Bože moj, pećino moja kojoj se utječem,
štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!
Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna,
i od dušmana bit ću izbavljen.

Živio Gosp

Drugo čitanje:

Heb 7, 23-28

 

Krist, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo.

 

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo! Mnogo je bilo svećenika jer ih je smrt priječila trajno ostati. A on, jer ostaje dovijeka, ima neprolazno svećeništvo. Zato i može do kraja spašavati one koji po njemu pristupaju k Bogu – uvijek živ da se za njih zauzima

Evanđelje:

Mk 12, 28b-34

 

Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme:
Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele! Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega