Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Iziđi na putove i pozovi prosjake, slijepe i hrome da mi se napuni kuća…

XXXI. tjedan kroz godinu

Utorak, 6. 11. 2018.

Svagdan

ČITANJA:
Fil 2,5-11; Ps 22,26b-28.30-32; Lk 14,15-24

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Melanija, Leonard, Teobald, Kristina

Prvo čitanje:

Fil 2, 5-11

 

Ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Braćo!
Neka u vama bude isto mišljenje
kao i u Kristu Isusu:
On, trajni lik Božji,
nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni«
uzevši lik sluge,
postavši ljudima sličan

Otpjevni psalam:

Ps 22, 26b-28.30-32

Pripjev:

Ti si, Gospodine, hvala moja posred zbora velikoga!

 

Pred štovateljima tvojim izvršit ću zavjete,
siromasi će jesti i nasititi se;
hvalit će Gospodina koji ga traže:
nek živi srce vaše dovijeka!
Spomenut će se i Gospodinu vratit
svi krajevi zemlje;
pred njim će nice pasti
sve obitelji pogana.
Njemu će se

Evanđelje:

Lk 14, 15-24

 

Iziđi na putove i među ograde i prisili neka uđu da mi se napuni kuća!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isusu jedan od sustolnika: »Blago onome koji bude blagovao kruh u kraljevstvu Božjem!« A on mu reče:
»Čovjek neki priredi veliku večeru i pozva mnoge. I posla slugu u vrijeme večere da rekne uzvanicima: