Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Anđeo Gabriel navješćuje rođenje Ivana Krstitelja.

III. tjedan došašća

Srijeda, 19. 12. 2018.

Svagdan

ČITANJA:
Suci 13,2-7.24-25a; Ps 71,3-6b.16-17; Lk 1,5-25

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Anastazije, Urban, Eva

Prvo čitanje:

Suci 13, 2-7.24-25a

 

Anđeo naviješta Samsonovo rođenje.

 

Čitanje Knjige Sudaca

U one dane: Bijaše neki čovjek iz Sore, od Danova plemena, po imenu Manoah. Žena mu bila nerotkinja, bez djece. Njoj se ukaza Anđeo Gospodnji i reče joj: »Ti si nerotkinja, bez djece, ali začet ćeš i roditi sina. Samo, odsad se pazi:

Otpjevni psalam:

Ps 71, 3-6b.16-17

Pripjev:

Usta mi bila puna hvale tvoje, Gospodine, slavila te svaki dan!

 

Budi mi hrid utočišta i čvrsta utvrda spasenja:
jer ti si stijena i utvrda moja.
Bože moj, istrgni me iz ruke zlotvora,
iz šake silnika i tlačitelja.

Jer ti si, Gospodine, ufanje moje,
Gospodine, uzdanje od moje mladosti.
Na te se oslanjam od utrobe;
ti

Evanđelje:

Lk 1, 5-25

 

Anđeo Gabriel navješćuje rođenje Ivana Krstitelja.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U dane Heroda, kralja judejskoga, bijaše neki svećenik imenom Zaharija iz razreda Abijina. Žena mu bijaše od kćeri Aronovih, a ime joj Elizabeta. Oboje bijahu pravedni pred Bogom: živjeli su besprijekorno po svim zapovijed