Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Danas vidjesmo nešto neviđeno.

II. tjedan došašća

Ponedjeljak, 10. 12. 2018.

Svagdan

ČITANJA:
Iz 35,1-10; Ps 85,9ab.10-14; Lk 5,17-26

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Mauro, Gregor, Edmund

Prvo čitanje:

Iz 35, 1-10

 

Bog sam hita da vas spasi!

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Nek se uzraduje pustinja i zemlja sasušena, neka kliče stepa i neka procvjeta! Ko ljiljan, nek bujno cvatom cvate, neka od veselja kliče i nek se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni će vidjeti sla

Otpjevni psalam:

Ps 85, 9ab.10-14

Pripjev:

Bog sam hita da nas spasi.

 

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje,
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i Vjernost sastati,
Pravda i Mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz

Evanđelje:

Lk 5, 17-26

 

Danas vidjesmo nešto neviđeno.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jednog je dana Isus naučavao. A sjeđahu ondje farizeji i učitelji Zakona koji bijahu došli iz svih galilejskih i judejskih sela i Jeruzalema. A sila ga je Gospodnja nukala da liječi.
I gle, ljudi doniješe na nosiljci čovje