Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Bog neće da propadnu maleni.

II. tjedan došašća

Utorak, 11. 12. 2018.

Svagdan ili: Sv. Damaz I., papa

ČITANJA:
Iz 40,1-11; Ps 96,1-3.10ac.11-13; Mt 18,12-14

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta ili ružičasta

IMENDANI:
Damaz, Danijel, Hugolin

Prvo čitanje:

Iz 40, 1-11

 

Narod svoj Gospodin tješi!

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje.
Glas viče: »Pripravite put Go

Otpjevni psalam:

Ps 96 , 1-3.10ac.11-13

Pripjev:

Evo Boga našega: Dolazi u moći!

 

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo!
Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo.

Kazujte poganima njegovu slavu,
svim narodima čudesa njegova.
Nek se govori među poganima:
»Gospodin kral

Evanđelje:

Mt 18, 12-14

 

Bog neće da propadnu maleni.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Što vam se čini? Ako neki čovjek imadne sto ovaca i jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti onih devedeset i devet u gorama i poći u potragu za zalutalom? Posreći li mu se te