Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Velika mi djela učini Svesilni.

III. tjedan došašća

Subota, 22. 12. 2018.

Svagdan

ČITANJA:
1Sam 1,24-28; Otp. pj.: 1Sam 2,1.4-8; Lk 1,46-56

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Toma Holland

Prvo čitanje:

1Sam 1, 24-28

 

Ana zahvaljuje za rođenje Samuelovo.

 

Čitanje Prve knjige o Samuelu

U one dane: Čim je Ana dječaka Samuela odbila od prsiju, povede ga sa sobom uzevši uz to trogodišnjeg junca, efu brašna i mijeh vina; i uvede ga u Dom Gospodnji, u Šilo. A dječak je bio još vrlo mlad. Tada zaklaše junca, a ma

Otpjevni psalam:

Ps 1Sam 2, 1.4-8

Pripjev:

Kliče srce moje u Gospodinu, Spasitelju mojemu.

 

Kliče srce moje u Gospodinu,
raste snaga moja po Bogu mom.
Šire mi se usta na dušmane moje,
jer se radujem pomoći tvojoj.

Lomi se luk junacima,
nemoćni se snagom opasuju.
Nekoć siti sad se za kruh muče,
nekoć gladni ne gladuju više.
Nerotkinja rađa sed

Evanđelje:

Lk 1, 46-56

 

Učini mi Velika djela Svesilni.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Marija reče: »Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje! Odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom. Jer velika mi djela učini Svesiln