Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Nije li ovo drvodjeljin sin? Odakle mu sve to?

XVII. tjedan kroz godinu

Petak, 3. 8. 2018.

Svagdan ili: Bl. Augustin Kažotić, biskup

ČITANJA:
Jr 26,1-9; Ps 69,5.8-10.14: Mt 13,54-58

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Augustin, Martin, Salvator, Spaso

Prvo čitanje:

Jr 26, 1-9

 

Sav se narod skupi u Domu Gospodnjem.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

U početku kraljevanja Jojakima, sina Jošijina, kralja Judina, dođe mi riječ Gospodnja. Ovako govori Gospodin: Stani u predvorju Doma Gospodnjega, i svim gradovima judejskim koji dolaze da se poklone u Domu Gospodnjem naviještaj sve riječi koje sam ti zapovjedio da im kažeš. I ne izostavi ni jedne jedine. Možda će poslušati i vratiti se svaki sa zlog puta svoga, pa ću se pokajali za zlo koje naumih učiniti zbog zlodjela njihovih. Reci im: Ovako govori Gospodin: Ako me ne poslušate da hodite po Zakonu što ga stavih pred vas, slušajući riječi slugu mojih proroka koje vam neumorno šaljem, premda ih do sada niste slušali, postupit ću s ovim Domom kao sa Šilom, i učinit ću da ovaj grad bude prokletstvo za sve narode na zemlji.
I svećenici i proroci i sav narod slušahu Jeremiju kako naviješta te riječi u Domu Gospodinovu. A kad Jeremija izreče sve ono što mu je Gospod zapovjedio da naviješta svemu narodu, zgrabiše ga svećenici i proroci govoreći: »Platit ćeš glavom! Zašto si u ime Gospodnje prorokovao: Postupit ću s ovim Domom kao sa Šilom, i ovaj će grad biti opustošen, te nitko više u njemu neće stanovati?« I sav se narod skupi na Jeremiju u Domu Gospodnjem.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 69, 5.8-10.14

Pripjev:

Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine!

 

Brojniji su od vlasi na glavi mojoj
oni koji me mrze nizašto.
Tvrđi su od kostiju mojih
oni što mi se nepravedno protive:
zar mogu vratiti što nisam oteo?

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu,
i stid mi pokri lice.
Tuđinac postadoh braći
i stranac djeci majke svoje.
Jer me izjela revnost za Dom tvoj,
i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.

No tebi se molim, Gospodine,
u vrijeme milosti, Bože;
po velikoj dobroti svojoj ti me usliši,
po svojoj vjernoj pomoći!

Evanđelje:

Mt 13, 54-58

 

Nije li ovo drvodjeljin sin? Odakle mu sve to?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Dođe Isus u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: »Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda? I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to?« I sablažnjavahu se o njega.
A Isus im reče: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu.« I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere.
Riječ Gospodnja.