Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko ne primi Kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj ne će ući.

VII. tjedan kroz godinu

Subota, 2. 3. 2019.

Svagdan

ČITANJA:
Sir 17,1-15; Ps 102,13-18; Mk 10,13-16

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Iskra, Ines, Čedomil, Lucije

Prvo čitanje:

Sir 17, 1-15

 

Bog stvori čovjeka na sliku svoju.

 

Čitanje Knjige Sirahove

Gospod stvori čovjeka od zemlje
i opet ga u nju vraća.
Dao je ljudima točan broj dana
i određeno vrijeme,
dade im i vlast nad svime
što je na zemlji.
Odjenu ih snagom kakva je njegova,
i stvori ih na sliku svoju.
Svakom je stvoru udahnuo strah od čovjeka,
da bi on gospodario zvijerima i pticama.
Oblikovao ljudima jezik, oči, uši,
i srce im dade da razmišljaju.
Napuni ih znanjem i razumijevanjem
i otkri im dobro i zlo.
Oči je svoje stavio u srca njihova,
da im pokaže veličanstvo djela svojih.
Oni će slaviti njegovo sveto ime,
pričajući o veličanstvu djela njegovih.
Još im umnoži znanje
i obdari ih zakonom života.
Učini s njima Savez vječni
i pouči ih sudovima svojim.
Oči su njihove gledale slavu veličanstvenu
i uho slušalo slavni njegov glas.
»Čuvajte se svakoga zla«, reče im,
i odredi im dužnosti prema bližnjemu.
Njihovi su putovi uvijek pred njim,
ne mogu se sakriti pred očima njegovim.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 103, 13-18a

Pripjev:

Ljubav Gospodnja vječna je nad onima što ga se boje.

 

Kako je otac nježan prema sinovima,
tako je Gospodin nježan prema onima što ga se boje.
Jer dobro zna kako smo sazdani,
spominje se da smo prašina.

Dani su čovjekovi kao sijeno,
cvate ko cvijetak na njivi;
jedva ga dotakne vjetar, i već ga nema,
ne pamti ga više ni mjesto njegovo.

Al' ljubav Gospodnja vječna je nad onima što ga se boje,
i njegova pravda nad sinovima sinova,
nad onima što njegov Savez čuvaju.

Evanđelje:

Mk 10, 13-16

 

Tko ne primi Kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Donosili Isusu dječicu da ih se dotakne, a učenici im branili. Opazivši to, Isus se ozlovolji i reče im: »Pustite dječicu neka dolaze k meni; ne priječite im jer takvih je kraljevstvo Božje! Zaista, kažem vam, tko ne primi kraljevstva Božjega kao dijete, ne, u nj neće ući.« Nato ih zagrli pa ih blagoslivljaše polažući na njih ruke.
Riječ Gospodnja.