Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Primit ćete – s progonima – sada stostruko, a u budućem vijeku život vječni.

VIII. tjedan kroz godinu

Utorak, 5. 3. 2019.

Svagdan

ČITANJA:
Sir 35,1-12; Ps 50,5-8.14.23; Mk 10,28-31

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Teofil, Lucije, Hadrijan

Prvo čitanje:

Sir 35, 1-12

 

Tko vrši zapovijedi, prinosi žrtve pričesnice.

 

Čitanje Knjige Sirahove

Tko se drži Zakona, umnožava svoje žrtve.
Tko vrši zapovijedi, prinosi žrtve pričesnice.
Tko uzvraća ljubav, prinosi brašneni cvijet.
Tko daje milostinju, prinosi žrtvu zahvalnicu.
Milo je Gospodu kad tko odstupa oda zla,
i okajnicu prinosi tko odstupa od nepravde.
Ne pokazuj se pred Gospodom praznih ruku,
jer to sve biva prema zapovijedi.
Žrtva pravednikova ukrašava žrtvenik,
i miomiris njezin dolazi pred Svevišnjeg.
Ugodna je žrtva pravedna čovjeka,
i njezin se spomen ne zaboravlja.
Vedra oka časti Gospoda,
i ne škrtari prvinama što ih prinosiš.
Za svakoga prinosa neka ti lice sja od veselja,
i s radošću posvećuj desetinu.
Daj Svevišnjemu kao što i on tebi dade,
vedra oka i koliko možeš.
Jer sve Gospod plaća
i vratit će sedmerostruko.
Ne podmićuj ga, jer on ne prima mita.
I ne uzdaj se u žrtvu nepravednu,
jer je Gospod sudac
i ne gleda tko je tko.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 50, 5-8.14.23

Pripjev:

Onomu koji hodi stazama pravim pokazat ću spasenje Božje.

 

»Saberite mi sve pobožnike
koji žrtvom Savez, sa mnom sklopiše!«
Nebesa objavljuju pravednost njegovu:
on je Bog sudac!
»Slušaj, narode moj, ja ću govoriti,
o Izraele, svjedočit ću protiv tebe:
ja, Bog — Bog tvoj!
Ne korim te zbog žrtava tvojih —
paljenice su tvoje svagda preda mnom.«
»Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu,
ispuni Višnjemu zavjete svoje!
Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu:
i onomu koji hodi stazama pravim —
njemu ću pokazati spasenje svoje.«

Evanđelje:

Mk 10, 28-31

 

Primit ćete – s progonima – sada stostruko i u budućem vijeku život vječni.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Petar reče Isusu: »Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom.« Reče Isus: »Zaista, kažem vam, nema ga tko ostavi kuću, ili braću, ili sestre, ili majku, ili oca, ili djecu, ili polja poradi mene i poradi evanđelja, a da ne bi sada, u ovom vremenu, s progonstvima primio stostruko kuća, i braće, i sestara, i majki, i djece, i polja — i u budućem vijeku život vječni.
A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.«
Riječ Gospodnja.