Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Tko god s požudom pogleda ženu, već je učinio preljub.

X. tjedan kroz godinu

Petak, 14. 6. 2019.

Svagdan

ČITANJA:
2Kor 4,7-15; Ps 116,10-11.15-18; Mt 5,27-32

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Rufin, Valerije, Zdravko, Elizej, Zlatko, Eterije, Metod, Anastazije, Dinga

Prvo čitanje:

2Kor 4, 7-15

 

Onaj koji je uskrisio Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i uza se postaviti zajedno s vama.

 

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Imamo blago u glinenim posudama da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas. U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući; progonjeni, ali ne napušteni; obarani, ali ne oboreni — uvijek umiranje Isusovo u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje. Doista, mi se živi uvijek na smrt predajemo poradi Isusa da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu. Tako smrt djeluje u nama, život u vama. A budući da imamo isti duh vjere kao što je pisano: Uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa zato i besjedimo. Ta znamo: onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i zajedno s vama uza se postaviti. A sve je to za vas: da milost — umnožena — zahvaljivanjem mnogih izobiluje Bogu na slavu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 116, 10-11.15-18

Pripjev:

Tebi ću, Gospodine, prinijeti žrtve zahvalne!

 

Ja vjerujem i kada kažem:
»Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh:
»Svaki je čovjek lažac!«

Dragocjena je u očima Gospodnjim
smrt pobožnika njegovih.
Gospodine, tvoj sam sluga,
tvoj sluga, sin službenice tvoje:
ti si razriješio okove moje.

Tebi ću prinijeli žrtve zahvalne,
zazvat ću ime Gospodnje.
Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje
pred svim pukom njegovim.

Evanđelje:

Mt 5, 27-32

 

Tko god s požudom pogleda ženu, već je učinio preljub.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuli ste da je rečeno:
Ne čini preljuba!
A ja vam kažem:
Tko god s požudom pogleda ženu,
već je s njome učinio preljub u srcu.
Ako te desno oko sablažnjava,
iskopaj ga i baci od sebe.
Ta bolje je da ti propadne jedan od udova,
nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao.
Ako te desnica tvoja sablažnjava,
odsijeci je i baci od sebe.
Ta bolje je da ti propadne jedan od udova,
nego da ti cijelo tijelo ode u pakao.
Rečeno je također:
Tko otpusti svoju ženu,
neka joj dade otpusnicu.
A ja vam kažem:
Tko god otpusti svoju ženu
– osim zbog bludništva –
navodi je na preljub
i tko se god otpuštenom oženi,
čini preljub.«
Riječ Gospodnja.