Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ljubite svoje neprijatelje!

XI. tjedan kroz godinu

Utorak, 18. 6. 2019.

Svagdan

ČITANJA:
2Kor 8,1-9; Ps 146,5-8; Mt 5,43-48

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marcel, Paula, Ljubo, Amando, Elizabeta, Ozana, Ljubomir

Prvo čitanje:

2Kor 8, 1-9

 

Krist radi vas posta siromašan.

 

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Priopćujemo vam, braćo, milost Božju koja je dana crkvama makedonskim: unatoč mnogim kušnjama i nevoljama izobilna njihova radost i skrajnje siromaštvo preli se u bogatstvo darežljivosti. Svjedočim uistinu: oni su nas dragovoljno — po svojim mogućnostima i preko mogućnosti veoma usrdno molili za milost zajedništva u ovom posluživanju svetih. I to ne samo kako se nadamo, nego same sebe predadoše najprvo Gospodinu, a onda nama, po volji Božjoj. Zato zamolismo Tita da kao što je započeo, tako i dovrši među vama i to djelo darežljivosti.
Stoga kao što se u svemu odlikujete — u vjeri, i riječi, i spoznanju, i svakoj gorljivosti, i ljubavi svojoj prema nama — odlikujte se i u ovoj darežljivosti.
Ne zapovijedam, nego gorljivošću drugih prokušavam istinitost vaše ljubavi. Ta poznate darežljivost Gospodina našega Isusa Krista! Premda bogat, radi vas posta siromašan, da se vi njegovim siromaštvom obogatite.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 146, 5-8

Pripjev:

Hvali, dušo moja, Gospodina!

 

Hvalit ću Gospodina sveg života svojeg,
dok me bude, Bogu svom ću pjevati.

Blago onom kome je pomoćnik Bog Jakovljev,
kome je ufanje u Gospodinu, Bogu njegovu,
koji stvori nebo i zemlju,
more i sve što je u njima.

On ostaje vjeran dovijeka,
potlačenima vraća pravicu,
a gladnima kruha daje.

Gospodin oslobađa sužnje,
Gospodin slijepcima oči otvara.
Gospodin uspravlja prignute,
Gospodin ljubi pravedne.

Evanđelje:

Mt 5, 43-48

 

Ljubite svoje neprijatelje!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Čuli ste da je rečeno:
Ljubi svoga bližnjega,
a mrzi neprijatelja.
A ja vam kažem:
Ljubite neprijatelje,
molite za one koji vas progone
da budete sinovi
svoga Oca koji je na nebesima,
jer on daje da sunce njegovo izlazi
nad zlima i dobrima
i da kiša pada
pravednicima i nepravednicima.
Jer ako ljubite one koji vas ljube,
kakva li vam plaća?
Zar to isto ne čine i carinici?
I ako pozdravljate samo braću,
što osobito činite?
Zar to isto ne čine i pogani?
Budite dakle savršeni
kao što je savršen Otac vaš nebeski!«
Riječ Gospodnja.