Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.

XXIII. tjedan kroz godinu

Četvrtak, 12. 9. 2019.

ili: Presveto Ime bl. Dj. Marije

Svagdan

ČITANJA:
Kol 3,12-17; Ps 150,1-6; Lk 6,27-38

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marija, Mirjam, Gvido

Prvo čitanje:

Kol 3, 12-17

 

Povrh svega — ljubav! To je sveza savršenstva.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Braćo!
Zaodjenite se
— kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni —
u milosrdno srce, dobrostivost,
poniznost, blagost, strpljivost
te podnosite jedni druge praštajući
ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu!
Kao što je Gospodin vama oprostio,
tako i vi!
A povrh svega — ljubav!
To je sveza savršenstva.
I mir Kristov neka upravlja srcima vašim -
mir na koji ste pozvani u jednom tijelu!
I zahvalni budite!
Riječ Kristova neka u svem bogatstvu
prebiva u vama!
U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte!
Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim
od srca pjevajte hvalu Bogu!
I sve što god riječju ili djelom činite,
sve činite u imenu Gospodina Isusa,
zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!
Riječ Gospodnja!

Otpjevni psalam:

Ps 150, 1-6

Pripjev:

Sve što god diše Gospodina neka slavi!

 

Hvalite Boga u Svetištu njegovu,
slavite ga u veličanstvu svoda nebeskog!
Hvalite ga zbog silnih djela njegovih,
slavite ga zbog beskrajne veličine njegove!

Hvalite ga zvucima roga,
slavite ga harfom i citrom!
Hvalite ga igrom i bubnjem,
slavite ga glazbalima zvonkim i frulom!

Hvalite ga cimbalima zvučnim,
slavite ga cimbalima gromkim!
Sve što god diše,
Gospodina neka slavi!

Evanđelje:

Lk 6, 27-38

 

Budite milosrdni kao što je Otac vaš milosrdan.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Vama koji slušate velim:
Ljubite svoje neprijatelje,
dobro činite svojim mrziteljima,
blagoslivljajte one koji vas proklinju,
molite za one koji vas zlostavljaju.
Onomu tko te udari po jednom obrazu
pruži i drugi,
i onomu tko ti otima gornju haljinu
ne krati ni donje.
Svakomu tko od tebe ište daji,
a od onoga tko otima ne potražuj.
I kako želite da ljudi vama čine,
tako činite i vi njima.
Ako ljubite one koji vas ljube,
kakvo li vam uzdarje?
Ta i grešnici ljube ljubitelje svoje.
Jednako tako,
ako dobro činite svojim dobročiniteljima,
kakvo li vam uzdarje?
I grešnici to isto čine.
Ako pozajmljujete samo onima od kojih se nadate dobiti,
kakvo li vam uzdarje?
I grešnici grešnicima pozajmljuju da im se jednako vrati.
Nego, ljubite neprijatelje svoje.
Činite dobro i pozajmljujte
ne nadajuć se odatle ničemu.
I bit će vam plaća velika,
i bit ćete sinovi Svevišnjega
jer je on dobrostiv
i prema nezahvalnicima i prema opakima.
Budite milosrdni
kao što je Otac vaš milosrdan.
Ne sudite i nećete biti suđeni.
Ne osuđujte i nećete biti osuđeni.
Praštajte i oprostit će vam se.
Dajite i dat će vam se:
mjera dobra, nabijena, natresena, preobilna
dat će se u krilo vaše
jer mjerom kojom mjerite
vama će se zauzvrat mjeriti.«
Riječ Gospodnja.