Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Može li slijepac slijepca voditi?

XXIII. tjedan kroz godinu

Petak, 13. 9. 2019.

Sv. Ivan Zlatousti

Spomendan

ČITANJA:
od dana: 1Tim 1,1-2.12-14; Ps 16,1-2a.5.7-8.11; Lk 6,39-42

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Ivan, Zlatko, Amat, Venera, Ljubo, Ljuba

Prvo čitanje:

1Tim 1, 1-2.12-14

 

Prije bijah hulitelj, ali pomilovan sam.

 

Početak Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Pavao, apostol Krista Isusa
po nalogu Boga, Spasitelja našega,
i Krista Isusa, nade naše,
Timoteju, pravomu sinu u vjeri:
milost, milosrđe i mir
od Boga Oca i Krista Isusa,
Gospodina našega!
Zahvalan sam Onome koji mi dade snagu
– Kristu Isusu, Gospodinu našemu –
jer me smatrao vrijednim povjerenja,
kad u službu postavi mene
koji prije bijah hulitelj, progonitelj i nasilnik.
Ali pomilovan sam
jer sam to u neznanju učinio,
još u nevjeri.
I milost Gospodina našega
preobilovala je zajedno s vjerom i ljubavlju,
u Kristu Isusu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 16, 1-2a.5.7-8.11

Pripjev:

Ti si, Gospodine, baština moja!

 

Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem.
Gospodinu rekoh: »Ti si moj gospodar!«
Gospodin mi je baština i čaša:
ti u ruci držiš moju sudbinu.

Blagoslivljam Gospodina koji me svjetuje,
te me i noću srce opominje.
Gospodin mi je svagda pred očima;
jer mi je zdesna da ne posrnem.

Pokazat ćeš mi stazu života,
puninu radosti lica svoga,
sebi zdesna blaženstvo vječno.

Evanđelje:

Lk 6, 39-42

 

Može li slijepac slijepca voditi?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kaza Isus učenicima prispodobu:
»Može li slijepac slijepca voditi?
Neće li obojica u jamu upasti?
Nije učenik nad učiteljem.
Pa i tko je posve doučen,
bit će samo kao njegov učitelj.
Što gledaš trun u oku brata svojega,
a brvna u oku svome ne opažaš?
Kako možeš kazati bratu svomu:
'Brate, de da izvadim trun
koji ti je u oku',
a sam u svom oku brvna ne vidiš?
Licemjere!
Izvadi najprije brvno iz oka svoga
pa ćeš tada dobro vidjeti izvaditi trun
što je u oku bratovu.«
Riječ Gospodnja.