Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Mladiću, kažem ti, ustani!

XXIV. tjedan kroz godinu

Utorak, 17. 9. 2019.

ili: Sv. Robert Bellarmino

Svagdan

ČITANJA:
1Tim 3,1-13; Ps 101,1-3.5-6; Lk 7,11-17

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Robert, Lambert, Hildegarda, Kerubina

Prvo čitanje:

1Tim 3, 1-13

 

Treba da nadglednik bude besprijekoran. Đakoni isto tako treba da posjeduju otajstvo vjere u čistoj savjesti.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju

Predragi!
Vjerodostojna je riječ:
teži li tko za nadgledništvom, časnu službu želi.
Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran,
jedne žene muž, trijezan, razuman,
sređen, gostoljubiv, sposoban poučavati,
ne vinu sklon, ne nasilan nego popustljiv,
ne ratoboran, ne srebroljubac;
da svojom kućom dobro upravlja
i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnošću
– a ne zna li netko svojom kućom upravljati,
kako će se brinuti za Crkvu Božju? –
ne novoobraćenik da se ne bi uzoholio
i pao pod osudu đavlovu.
A treba da ima i lijepo svjedočanstvo od onih vani,
da ne bi u rug upao i zamku đavlovu.
Đakoni isto tako treba da budu ozbiljni,
ne dvolični, ne odani mnogom vinu
ni prljavu dobitku
– imajući otajstvo vjere u čistoj savjesti.
I neka se najprije iskušavaju
pa onda, budu li besprigovorni,
neka obavljaju službu.
Žene isto tako neka budu ozbiljne,
ne klevetnice nego trijezne,
vjerne u svemu.
Đakoni neka budu jedne žene muževi,
neka dobro upravljaju djecom i svojim kućama.
Jer oni koji dobro obavljaju službu,
stječu častan položaj
i veliku smjelost u vjeri,
vjeri u Isusu Kristu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 101, 1-3.5-6

Pripjev:

Hodit ću u nedužnosti srca.

 

Da zapjevam o dobroti i pravdi,
tebi, Gospodine, da zasviram!
Razmatrat ću put savršenstva:
kad li ćeš k meni doći?

Hodit ću u nedužnosti srca
u domu svojemu.
Neću stavljati pred oči svoje
ništa opako.

Tko kleveće bližnjega u potaji,
toga ću pogubiti.
Čovjeka oholih očiju i srca naduta
ja ne podnosim.

Pogled upravljam k vjernima na zemlji,
da sa mnom stanuju.
Tko hodi putem savršenim
taj će mi služiti.

Evanđelje:

Lk 7, 11-17

 

Mladiću, kažem ti, ustani!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Isus se uputi u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet. Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada.
Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: »Ne plači!« Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a on reče: »Mladiću, kažem ti, ustani!« I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci.
Sve obuze strah te stavljahu Boga govoreći: »Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!« I proširi se taj glas o njemu po svoj Judeji i po svoj okolici.
Riječ Gospodnja.