Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

I drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje jer za to sam poslan.

XXII. tjedan kroz godinu

Srijeda, 4. 9. 2019.

Svagdan

ČITANJA:
Kol 1,1-8; Ps 52,10-11; Lk 4,38-44

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marin, Bonifacije, Mojsije, Ida, Rozalija

Prvo čitanje:

Kol 1, 1-8

 

Riječ istine doprla je do vas, kao što se proširila po svem svijetu.

 

Početak Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima

Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa, i brat Timotej:
Kološanima, svetoj i vjernoj braći u Kristu.
Milost vam i mir
od Boga, Oca našega!
Zahvaljujemo Bogu, Ocu
Gospodina našega Isusa Krista,
svagda za vas moleći.
Jer čuli smo za vašu vjeru u Kristu Isusu
i za ljubav koju gajite prema svima svetima
poradi nade koja vam je pohranjena u nebesima,
za koju ste već čuli u Riječi istine —
evanđelju koje je do vas doprlo
te plodove nosi i raste,
kao što po svem svijetu,
tako i među vama
od dana kad ste čuli i spoznali
milost Božju po istini,
kako ste naučili od ljubljenog Epafre,
sluge zajedno s nama;
on je, umjesto nas, vjeran poslužitelj Kristov,
on nas je i obavijestio o vašoj ljubavi u Duhu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 52, 10-11

Pripjev:

Uzdam se u Božju dobrotu dovijeka.

 

Ko zelena maslina u Domu Božjemu
uzdam se u Božju dobrotu dovijeka.

Hvalit ću te svagda što si to učinio,
i slavit ću ime tvoje, jer je dobrostivo,
pred licem tvojih pobožnika.

Evanđelje:

Lk 4, 38-44

 

I drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje jer za to sam poslan.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Usta Isus iz sinagoge i uđe u kuću Šimunovu. A Šimunovu je punicu mučila velika ognjica. I zamole ga za nju. On se nadvi nad nju, zaprijeti ognjici i ona je pusti. I odmah ustade i posluživaše im.
O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoše ih k njemu. A on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih. A iz mnogih su izlazili i zlodusi vičući: »Ti si Sin Božji!« On im se prijetio i nije im dao govoriti jer su znali da je on Krist.
Kad osvanu dan, iziđe i pođe na samotno mjesto. I mnoštvo ga tražilo. Dođoše k njemu i zadržavahu ga da ne ode od njih. A on im reče: »I drugim gradovima treba da navješćujem evanđelje o kraljevstvu Božjem. Jer za to sam poslan.« I naučavaše po sinagogama judejskim.
Riječ Gospodnja.