Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Dajte milostinju i gle – sve je čisto!

XXVIII. tjedan kroz godinu

Utorak, 13. 10. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
Gal 5, 1-6; Ps 119, 41.43-45.47-48; Lk 11, 37-41

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Teofil, Bogoljub, Romul, Venancije, Magdalena

Prvo čitanje:

Gal 5, 1-6

 

Ništa ne vrijedi obrezanje nego vjera ljubavlju djelotvorna.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo! Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!
Evo ja, Pavao, velim vam: ako se obrežete, Krist vam ništa neće koristiti. I ponovno jamčim svakom čovjeku koji se obreže: dužan je opsluživati sav Zakon. Prekinuli ste s Kristom vi koji se u Zakonu mislite opravdati; iz milosti ste ispali. Jer mi po Duhu iz vjere očekujemo pravednost, nadu svoju. Uistinu, u Kristu Isusu ništa ne vrijedi ni obrezanje ni neobrezanje nego — vjera ljubavlju djelotvorna.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119, 41.43-45. 47-48

Pripjev:

Nek milost tvoja, Gospodine, dođe na mene.

 

Nek milost tvoja, Gospodine, dođe na mene
i spasenje tvoje po tvom obećanju.

Od mojih usta ne oduzmi riječ istine,
jer se uzdam u sudove tvoje.

Tvoj ću Zakon čuvati
uvijek i dovijeka.

Hodit ću putem prostranim,
jer naredbe tvoje istražujem.

U zapovijedima tvojim moja je naslada,
jer ih ljubim.

Prema zapovijedima tvojim ja podižem ruke,
i o tvojim odredbama razmišljam.

Evanđelje:

Lk 11, 37-41

 

Dajte milostinju i gle — sve je čisto!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Dok je Isus govorio, pozva ga neki farizej k sebi na objed. On uđe i priđe k stolu. Vidjevši to, farizej se začudi što se Isus prije objeda ne opra. A Gospodin mu reče: »Da, vi farizeji čistite vanjštinu čaše i zdjele, a nutrina vam je puna grabeža i pakosti. Bezumnici! Nije li onaj koji načini vanjštinu načinio i nutrinu. Nego, dajte za milostinju ono iznutra i gle — sve vam je čisto.«
Riječ Gospodnja.