Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.

XXVIII. tjedan kroz godinu

Subota, 17. 10. 2020.

Sv. Ignacije Antiohijski, biskup i mučenik

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Ef 1, 15-23; Ps 8, 2-3a.4-7; Lk 12, 8-12

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
crvena

IMENDANI:
Ignacije, Vatroslav, Vatro, Izidor, Hošea prorok

Prvo čitanje:

Ef 1, 15-23

 

Krista postavi Glavom Crkvi, koja je Tijelo njegovo.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!
Otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu
i za ljubav prema svima svetima
ne prestajem zahvaljivati za vas
i sjećati vas se u svojim molitvama:
Bog Gospodina našega Isusa Krista,
Otac Slave,
dao vam Duha mudrosti i objave
kojom ćete ga spoznati;
prosvijetlio vam oči srca da upoznate
koje li nade u pozivu njegovu,
koje li bogate slave
u baštini njegovoj među svetima
i koje li prekomjerne veličine
u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo:
ona je primjerena
djelotvornosti sile i snage njegove
koju na djelu pokaza u Kristu,
kad ga uskrisi od mrtvih
i posjede sebi zdesna na nebesima
iznad svakog Vrhovništva i Vlasti
i Moći i Gospodstva
i svakog imena imenovana
ne samo na ovom svijetu, nego i u budućem.
Sve mu podloži pod noge,
a njega postavi — nad svime — Glavom Crkvi,
koja je Tijelo njegovo,
punina Onoga koji sve u svima ispunja.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 8, 2-3a.4-7

Pripjev:

Sinu si svome dao vlast nad djelima ruku svojih.

 

Gospodine, Bože nas,
divno li je ime tvoje po svoj zemlji,
veličanstvom nebo natkriljuješ!
U ustima djece i dojenčadi
hvalu si pripravio.

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih,
mjesec i zvijezde što ih učvrsti —
pa što je čovjek da ga se spominješ,
sin čovječji, te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela,
slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih
njemu pod noge sve podloži.

Evanđelje:

Lk 12, 8-12

 

Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin Čovječji priznat će se njegovim pred anđelima Božjim. A tko mene zaniječe pred ljudima, bit će zanijekan pred anđelima Božjim.«
»I tko god rekne riječ na Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti.«
»Nadalje, kad vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako ćete se ili čime braniti, što li reći! Ta Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.«
Riječ Gospodnja.