Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Blago slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne.

XXIX. tjedan kroz godinu

Utorak, 20. 10. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
Ef 2, 12-22; Ps 85, 9ab-14; Lk 12, 35-38

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Kornelije, Andrija, Adelina

Prvo čitanje:

Ef 2, 12-22

 

On je mir naš, on koji od dvoga učini jedno.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!
U ono vrijeme bijaste izvan Krista,
udaljeni od građanstva izraelskoga,
tuđi Savezima obećanja,
bez nade bijaste i neznabošci na svijetu.
Sada pak, u Kristu Isusu,
vi koji nekoć bijaste daleko,
dođoste blizu — po Krvi Kristovoj.
Doista, on je mir naš
on koji od dvoga učini jedno:
pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo
razori u svome tijelu.
Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi
da u sebi, uspostavljajući mir,
od dvojice sazda jednoga novog čovjeka
te obojicu u jednome Tijelu
izmiri s Bogom po križu,
ubivši u sebi neprijateljstvo.
I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu,
jer po njemu jedni i drugi
u jednome Duhu
imamo pristup Ocu.
Tako dakle više niste tuđinci ni pridošlice,
nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji
nazidani na temelju apostolâ i prorokâ,
a zaglavni je kamen sam Krist Isus.
U njemu je sva građevina povezana
i raste u hram svet u Gospodinu.
U njemu ste i vi ugrađeni
u prebivalište Božje u duhu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 85, 9ab-14

Pripjev:

Gospodin obećava mir narodu svomu.

 

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir narodu svomu.
Zaista, blizu je njegovo spasenje onima koji ga se boje
i slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Ljubav će se i Vjernost sastati,
Pravda i Mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
Pravda će gledat s nebesa.

Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim
a Mir tragom stopa njegovih.

Evanđelje:

Lk 12, 35-38

 

Blago slugama koje gospodar, kada dođe, nađe budne!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Neka vam bokovi budu opasani
i svjetiljke upaljene,
a vi slični ljudima što čekaju gospodara
kad se vraća sa svadbe
da mu odmah otvore čim stigne i pokuca.
Blago onima slugama
koje gospodar, kada dođe, nađe budne!
Zaista, kažem vam,
pripasat će se, posaditi ih za stol
pa će pristupiti i posluživati ih.
Pa dođe li o drugoj ili o trećoj straži
i nađe ih tako, blago njima!«
Riječ Gospodnja.