Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.

XXVI. tjedan kroz godinu

Subota, 3. 10. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
Job 42, 1-3.5-6.12-17; Ps 119, 66.71.75.91.125.130; Lk 10, 17-24

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Dionizije Areopagit, Kandida, Svjetlana

Prvo čitanje:

Job 42, 1-3.5-6.12-17

 

Sada te moje oči vidješe, sve riječi svoje zato ja poričem.

 

Čitanje Knjige o Jobu

Job ovako odgovori Gospodinu:
Ja znadem, moć je tvoja bezgranična:
što god naumiš, to izvesti možeš.
Tko je taj koji riječima bezumnim
zamračuje božanski promisao?
Govorah stoga, ali ne razumjeh,
o čudesima meni neshvatljivim.
Po čuvenju tek poznavah te dosad,
ali sada te oči moje vidješe.
Sve riječi svoje zato ja poričem
i kajem se u prahu i pepelu.
Gospodin blagoslovi novo Jobovo stanje još više negoli prijašnje. Blago mu je brojilo četrnaest tisuća ovaca, šest tisuća deva, tisuću jarmova volova i tisuću magarica. Imao je sedam sinova i tri kćeri. Prvoj nadjenu ime Jemima, drugoj Kesija, a trećoj Keren-Hapuk. U svem onom kraju ne bijaše žena tako lijepih kao Jobove kćeri. I otac im dade jednaku baštinu kao i njihovoj braći.
Poslije toga Job doživje doba od sto četrdeset godina, i vidje djecu svoju i djecu svoje djece do četvrtog koljena. Potom umrije Job, nauživši se života.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119, 66.71.75.91.125.130

Pripjev:

Licem svojim obasjaj slugu svoga!

 

Nauči me razumu i znanju,
jer u zapovijedi tvoje vjerujem.

Dobro mi je što sam ponižen
da bih tvoja naučio pravila.

Znadem, Gospodine, da su ti sudovi pravedni
i da si me s pravom ponizio.

Po tvojim zakonima nebesa i zemlja stoje sveudilj,
jer sve tebi služi.

Ja sam sluga tvoj: prosvijetli me
da upoznam tvoje propise.

Objava riječi tvojih prosvjetljuje,
bezazlene urazumijuje.

Evanđelje:

Lk 10, 17-24

 

Radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Vratiše se sedamdesetdvojica radosni govoreći: »Gospodine, i zlodusi nam se pokoravaju na tvoje ime!« A on im reče: »Promatrah Sotonu kako poput munje s neba pade. Evo, dao sam vam vlast da gazite po zmijama i štipavcima i po svoj sili neprijateljevoj i ništa vam neće naškoditi. Ali ne radujte se što vam se duhovi pokoravaju, nego radujte se što su vam imena zapisana na nebesima.«
U taj isti čas uskliknu Isus u Duhu Svetom: »Slavim te, Oče, Gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče! Tako se tebi svidjelo. Sve mi preda Otac moj i nitko ne zna tko je Sin — doli Otac; niti tko je Otac — doli Sin i onaj kome Sin hoće da objavi.«
Tada se okrene prema učenicima pa im nasamo reče: »Blago očima koje gledaju što vi gledate! Kažem vam: mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli; i čuti što vi slušate, ali nisu čuli!«
Riječ Gospodnja.