Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ako nekom od vas sin ili vol padne u bunar, neće li ga izvući i u dan subotnji?

XXX. tjedan kroz godinu

Petak, 30. 10. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
Fil 1, 1-11; Ps 111, 1-6; Lk 14, 1-6

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Marcijan, Marcel, Marsela, Klaudije, Gerard

Prvo čitanje:

Fil 1, 1-11

 

Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do Dana Kristova.

 

Početak Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima

Pavao i Timotej, sluge Krista Isusa,
svima svetima u Kristu Isusu
koji su u Filipima,
s nadglednicima i poslužiteljima.
Milost vam i mir od Boga, Oca našega,
i Gospodina Isusa Krista!
Zahvaljujem Bogu svomu
kad vas se god sjetim.
Uvijek se u svakoj svojoj molitvi
za vas s radošću molim
zbog vašeg udjela u evanđelju
od onoga prvog dana sve do sada —
uvjeren u ovo:
Onaj koji otpoče u vama dobro djelo,
dovršit će ga do Dana Krista Isusa.
I pravo je
da tako osjećam o svima vama!
Ta, ja vas nosim u srcu
jer u okovima mojim
i u obrani i utvrđivanju evanđelja
svi ste vi suzajedničari moje milosti.
Bog mi je doista svjedok
koliko žudim za svima vama
srcem Isusa Krista!
I molim za ovo:
da ljubav vaša sve više i više raste
u spoznanju i potpunu pronicanju
te mognete prosuditi što je najbolje
da budete čisti i besprijekorni
za Dan Kristov,
puni ploda pravednosti po Isusu Kristu —
na slavu i hvalu Božju.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 111, 1-6

Pripjev:

Silna su djela Gospodnja.

 

Hvalit ću Gospodina svim srcem svojim
u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.
Silna su djela Gospodnja,
nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.

Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo,
i pravda njegova ostaje dovijeka.
Čudesima svojim spomen postavi,
milostiv je Gospodin i milosrdan.

Hranu dade štovateljima svojim,
dovijeka se sjeća svoga Saveza.
Silna djela svoja objavi svom narodu,
u posjed im dade zemlju pogana.

Evanđelje:

Lk 14, 1-6

 

Ako nekom od vas sin ili vol padne u bunar, neće li ga izvući i u dan subotni?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Jedne subote dođe Isus u kuću nekoga prvaka farizejskog na objed. A oni ga vrebahu. Kad evo: pred njim neki čovjek koji je imao vodenu bolest. Nato Isus upita zakonoznance i farizeje: »Je li dopušteno subotom liječiti ili nije?« A oni mukom ponikoše. On ga dotaknu, izliječi i otpusti. A njima reče: »Ako komu od vas sin ili vol padne u bunar, neće li ga brže bolje izvući i u dan subotni?« I ne mogoše mu na to odgovoriti.
Riječ Gospodnja.