Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ugleda ubogu udovicu kako baca dva novčića u hramsku rizinicu.

XXXIV. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 23. 11. 2020.

ili: Sv. Klement I., papa i mučenik; ili: Sv. Kolumban, opat

Svagdan

ČITANJA:
Otk 14, 1-3.4b-5; Ps 24, 1-6; Lk 21, 1-4

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Klement I., Kolumban, Lukrecija, Amfilohije

Prvo čitanje:

Otk 14, 1-3.4b-5

 

Na čelima im napisano ime Krista i Oca njegova.

 

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Ja, Ivan, vidjeh:
gle, Jaganjac stoji na gori Sionu,
a s njime sto četrdeset i četiri tisuće
— na čelima im napisano ime njegovo
i ime Oca njegova!
I začujem s neba glas,
kao šum voda mnogih
i tutnjavu si

Otpjevni psalam:

Ps 24, 1-6

Pripjev:

Ovo je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

 

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
duša mu se ne predaje

Evanđelje:

Lk 21, 1-4

 

Ugleda ubogu udovicu kako baca dva novčića.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Kad Isus pogleda, vidje kako bogataši bacaju u riznicu svoje darove. A ugleda i neku ubogu udovicu kako baca onamo dva novčića. I reče: »Uistinu, kažem vam: ova je sirota udovica ubacila više od sviju. Svi s