Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Dođite blagoslovljeni Oca mojega.

XXXI. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 2. 11. 2020.

Spomen svih vjernika pokojnika

ČITANJA:
iz Reda sprovoda: Iz 25, 6a.7-9; Ps 25, 6-7c.17-18.20-21; Rim 8, 14-23; Mt 25, 31-46

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
*

NAPOMENA:
▪ Svakom je svećeniku dopušteno na današnji dan slaviti tri mise: jednu slavi po bilo kojoj nakani i samo za nju može primiti stipendij; drugu slavi za sve pokojne, a treću po nakani Svetoga oca. ▪ Potpuni oprost za pokojnike čije su duše u čistilištu može postići: a) tko pohodi groblje i u dane od 1. do 8. studenoga moli za pokojne; b) tko na današnji dan – ili po dopuštenju Ordinarija u nedjelju prije ili poslije ovoga dana, ili na dan Svih Svetih – pohodi neku crkvu ili oratorij i ondje, uz sakramentalnu ispovijed i pričest, izmoli Molitvu Gospodnju i Vjerovanje te moli na nakanu Svetoga oca.

Prvo čitanje:

Iz 25, 6a.7-9

 

Uništit će Gospodin smrt zasvuda.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

U onaj dan: Gospodin nad Vojskama spremit će
svim narodima na ovoj gori
gozbu od pretiline. Na ovoj gori on će raskinuti
zastor što zastiraše sve narode,
pokrivač koji sva plemena pokrivaše
i uništit će smrt zasvagda.
I suzu će sa svakog lica
Gospodin Bog otrti –
sramotu će svog naroda
na svoj zemlji skinuti:
tako Gospodin reče.
I reći će se u onaj dan:
»Gle, ovo je Bog naš,
u njega se uzdasmo, on nas je spasio;
ovo je Gospodin u koga se uzdasmo!
Kličimo i veselimo se spasenju njegovu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 25,6-7c.17-18.20-21

Pripjev:

K tebi Gospodine, uzdižem dušu svoju.

 

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Ne spominji se grijehâ moje mladosti ni prijestupâ,
spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, o Gospodine!
Odagnaj tjeskobe srca moga,
iz bojazni mojih izbavi me!
Vidi nevolju moju i muku
i oprosti sve grijehe moje!
Čuvaj dušu moju, izbavi me:
neću se postidjeti, jer se tebi utekoh.
Nedužnost i čestitost nek’ me štite,
jer u tebe se uzdam, o Gospodine

Drugo čitanje:

Rim 8,14-23

 

Iščekujući otkupljenje svoga tijela.

 

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima

Braćo: Svi koje vodi Duh Božji sinovi su Božji. Ta ne primiste duh robovanja da se opet bojite, nego primiste Duha posinstva u kojem kličemo: »Abba! Oče!« Sam Duh susvjedok je s našim duhom da smo djeca Božja; ako pak djeca, onda i baštinici, baštinici Božji, a subaštinici Kristovi, kada doista s njime zajedno trpimo, da se zajedno s njime i proslavimo.
Smatram, uistinu: sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih:stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti – ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu – ali u nadi.Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje. Jer znamo: sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono! I mi koji imamo prvine Duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Mt 25,31-46

 

Dođite blagoslovljeni Oca mojega.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Isus reče: "Kad Sin Čovječji dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sjest će na prijestolje slave svoje. I sabrat će se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi zdesna, a jarce slijeva.Tada će kralj reći onima sebi zdesna: 'Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni.' Tada će mu pravednici odgovoriti: 'Gospodine, kada te to vidjesmo gladna i nahranismo te; ili žedna i napojismo te? Kada te vidjesmo kao stranca i primismo; ili gola i zaogrnusmo te? Kada te vidjesmo bolesna ili u tamnici i dođosmo k tebi?' A kralj će im odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste!' Zatim će reći i onima slijeva: 'Odlazite od mene, prokleti, u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim! Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti; ožednjeh i ne dadoste mi piti; stranac bijah i ne primiste me; gol i ne zaogrnuste me; bolestan i u tamnici i ne pohodiste me!' Tada će mu i oni odgovoriti: 'Gospodine, a kada te to vidjesmo gladna, ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici, i ne poslužismo te?' Tada će im on odgovoriti: 'Zaista, kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste.' I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni."
Riječ Gospodnja.