Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Među vama stoji koga vi ne poznate.

III. tjedan došašća

Nedjelja, 13. 12. 2020.

TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

ČITANJA:
Iz 61, 1-2a.10-11; Otp. pj.: Lk 1, 46-50.53-54; 1Sol 5, 16-24; Iv 1, 6-8.19-28

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
ljubičasta

IMENDANI:
Lucija, Luca, Svjetlana, Otilija

NAPOMENA:
• Danas, na nedjelju »Gaudete«, u liturgijskim se slavljima mogu koristiti glazbala, a umjesto ljubičastog može se koristiti ruho ružičaste boje. • Izostavlja se slavlje sv. Lucije, djevice i mučenice.

Prvo čitanje:

Iz 61, 1-2a.10-11

 

Radujem se u Gospodinu, radujem.

 

Čitanje Knjige proroka Izaije

Duh Gospodnji na meni je, jer me Gospodin pomaza,
posla me blagovjesnikom biti siromasima,
iscijeliti srca slomljena;
zarobljenicima proglasiti slobodu,
sužnjima oslobođenje; proglasiti godinu milosti Gospodnje.
Radošću se u Gospodinu, radujem,
duša moja kliče u Bogu mojemu,
jer me odjenu haljinom spasenja,
zaogrnu me plaštem pravednosti,
kao ženik kad sebi vijenac stavi
i nevjesta kad se uresi nakitom.
Jer kao što zemlja tjera svoje klice,
kao što vrt niknuti daje sjemenju,
tako će Gospodin Bog učiniti da iznikne pravda
i hvala pred svim narodima.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Lk 1,46-50.53-54

Pripjev:

Duša moja kliče u Bogu mojemu.

 

Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu,
mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji
zvati blaženom.

Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je ime njegovo!
Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.

Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim.

Drugo čitanje:

1Sol 5,16-24

 

Duh vaš i tijelo neka se sačuva za dolazak Gospodnji.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Solunjanima
Braćo:
Uvijek se radujte! Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.
Duha ne trnite, proroštava ne prezirite! Sve provjeravajte: dobro zadržite, svake se sjene zla klonite! A sam Bog mira neka vas posvema posveti i cijelo vaše biće – duh vaš i duša i tijelo – neka se besprijekornim, savršenim sačuva za dolazak Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je onaj tko vas poziva: on će to i učiniti.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje:

Iv 1,6-8.19-28

 

Među vama stoji koga vi ne poznate.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Bî čovjek poslan od Boga,
ime mu Ivan.
On dođe kao svjedok
da posvjedoči za svjetlo
da svi vjeruju po njemu.
Ne bijaše on svjetlo,
nego – da posvjedoči za svjetlo.
A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: »Ja nisam Krist.« Upitaše ga nato: »Što dakle? Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li Prorok?« Odgovori: »Ne.« Tada mu rekoše: »Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?« On odgovori:
»Ja sam glas koji viče u pustinji:
Poravnite put Gospodnji!
– kako reče prorok Izaija.«
A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni Prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.« To se dogodilo u Betaniji s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.
Riječ Gospodnja.