Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih.

XIX. tjedan kroz godinu

Utorak, 11. 8. 2020.

Sv. Klara Asiška, djevica

Spomendan

ČITANJA:
od dana: Ez 2, 8 – 3, 4; Ps 119, 14.24.72.103.111.131; Mt 18, 1-5.10.12-14

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Klara, Jasna, Jasminka, Suzana

Prvo čitanje:

Ez 2, 8-3, 4

 

Nahranio me svitkom, i bijaše mi u ustima sladak kao med.

 

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Ovo govori Gospodin: »Sine čovječji, poslušaj što ću ti sada reći: Ne budi odmetnik kao što su oni rod odmetnički! Otvori usta i progutaj što ću ti sada dati!«
I pogledah, a to ruka k meni ispružena i u njoj, gle, svitak knjige. I razvi se knjiga preda mnom: bijaše ispisana izvana i iznutra, a u njoj napisano: »Naricanje! Jecanje! Jauk!«
I reče mi: »Sine čovječji, progutaj što je pred tobom! Pojedi taj svitak, te idi i propovijedaj domu Izraelovu!« Otvorih usta, a on mi dade da progutam svitak i reče: »Sine čovječji, nahrani trbuh i nasiti utrobu svitkom što ti ga dajem!« I pojedoh ga, i bijaše mi u ustima sladak kao med.
Reče mi: »Sine čovječji, idi domu Izraelovu i prenesi mu moju poruku.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119, 14.24.72.103.111.131

Pripjev:

Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje!

 

Putu se propisa tvojih radujem
više no svemu bogatstvu.

Jer tvoja su svjedočanstva uživanje moje,
tvoja su pravila moji savjetnici.

Draži mi je zakon usta tvojih
no tisuće zlatnika i srebrnika.

Kako su slatke nepcu mom riječi tvoje,
od meda su slađe ustima mojim.

Svjedočanstva tvoja vječna su mi baština,
ona su radost mome srcu.

Otvaram usta svoja zadahtan u žudnji,
jer čeznem za zapovijedima tvojim.

Evanđelje:

Mt 18, 1-5.10.12-14

 

Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U onaj čas pristupe učenici Isusu pa ga zapitaju: »Tko je, dakle, najveći u kraljevstvu nebeskom?« On dozove dijete, postavi ga posred njih i reče: »Zaista, kažem vam ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Tko god se dakle ponizi kao ovo dijete, taj je najveći u kraljevstvu nebeskom. I tko primi jedno ovakvo dijete u moje ime, mene prima.«
»Pazite da ne prezrete ni jednoga od ovih najmanjih jer, kažem vam, anđeli njihovi na nebu uvijek gledaju lice Oca mojega, koji je na nebesima.«
»Što vam se čini? Ako neki čovjek imadne sto ovaca i jedna od njih zaluta, neće li on ostaviti onih devedeset i devet u gorama i poći u potragu za zalutalom? Posreći li mu se te je nađe, zaista, kažem vam, raduje se zbog nje više nego zbog onih devedeset i devet koje nisu zalutale. Tako ni Otac vaš, koji je na nebesima, neće da propadne ni jedan od ovih malenih.«
Riječ Gospodnja.