Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Ako te posluša, stekao si brata.

XIX. tjedan kroz godinu

Srijeda, 12. 8. 2020.

ili: Sv. Ivana Franciska de Chantal, redovnica

Svagdan

ČITANJA:
Ez 9, 1-7; 10, 18-22; Ps 113, 1-6; Mt 18, 15-18

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Ivana Franciska de Chantal, Francika, Franjka, Sebastijan, Lela, Inocent

Prvo čitanje:

Ez 9, 1-7; 10, 18-22

 

Znak »tau« na čelima sviju koji tuguju zbog gnusoba u Jeruzalemu.

 

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

Zagrmje Gospodin na moje uši i reče: »Kazne grada! Priđite svaka sa svojim zatornim oružjem u ruci!« I gle, dođoše šestorica ljudi s gornjih vrata, što su okrenuta k sjeveru, svaki sa svojim zatomim oružjem u ruci. Među njima bijaše i jedan odjeven u lan, s pisarskim priborom za pojasom. Uđoše oni i stadoše uz tučani žrtvenik. A Slava Boga Izraelova vinu se s keruba nad kojima lebdijaše, prema pragu Doma.
I pozva čovjeka odjevena u lan, koji imaše za pojasom pisarski pribor, te mu reče: »Prođi gradom Jeruzalemom i znakom 'tau' obilježi čela sviju koji tuguju i plaču zbog gnusoba što se u njemu čine!« A drugima reče na moje uši: »Pođite za njim gradom i ubijajte bez milosrđa. Oči vaše neka se ne sažale, i nemajte smilovanja. Pobijte starce, mladiće, djevojke, djecu i žene; istrijebite ih sve do posljednjega. Ali na kome bude znak 'tau', njega ne dirajte. Počnite od mojega Svetišta!« I oni počeše od starješina koji stajahu pred Domom. I reče im: »Oskvrnite Dom moj i napunite mu predvorje truplima! Krenite!« I oni iziđoše te zaredaše ubijati gradom.
Uto se Slava Gospodnja vinu s praga Doma i stade nad kerubima. Tada kerubi raširiše krila i podigoše se sa zemlje pred mojim očima. A kad oni krenuše, i točkovi za njima krenuše. I zaustaviše se nad istočnim vratima Doma Gospodnjega, a Slava Boga Izraelova bijaše nad njima. Bijaše to isto biće što ga vidjeh pred Bogom Izraelovim na rijeci Kebaru. I tako spoznah da ono bijahu kerubi. U svakoga po četiri lica i po četiri krila, a pod krilima nešto kao ruka čovječja. Lica im ista kao ona što ih vidjeh na rijeci Kebaru. I svako se naprijed kretaše.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 113,1-6

Pripjev:

Slava Gospodnja nebesa nadvisuje.

 

Hvalite, sluge Gospodnje,
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje
sada i dovijeka!

Od istoka sunca do zalaska
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode,
slava njegova nebesa nadvisuje.

Tko je kao Gospodin, Bog naš,
koji u visinama stoluje
i gleda odozgo nebo i zemlju?

Evanđelje:

Mt 18, 15-18

 

Ako te posluša, stekao si brata.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.«
»Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu«.
Riječ Gospodnja.