Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Evo zaručnika. Iziđite mu u susret!

XXI. tjedan kroz godinu

Petak, 28. 8. 2020.

Sv. Augustin, biskup i crkveni naučitelj

Spomendan

ČITANJA:
od dana: 1Kor 1, 17-25; Ps 33, 1-2.4-5.10ab.11; Mt 25, 1-13

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
bijela

IMENDANI:
Augustin, August, Tin, Vivian, Živko, Živana, Florentina, Joakima

Prvo čitanje:

1 Kor 1, 17-25

 

Propovijedamo Krista raspetoga, ljudima sablazan, pozvanima pak Božju mudrost.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Ne posla me Krist krstiti, nego navješćivati evanđelje, i to ne mudrošću besjede, da se ne obeskrijepi križ Kristov.
Uistinu, besjeda o križu ludost je onima koji propadaju, a nama spašenicima sila je Božja. Ta pisano je: Upropastit ću mudrost mudrih i odbacit ću umnost umnih. Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je istraživač ovoga svijeta? Zar ne izludi Bog mudrost svijeta? Doista, kad svijet u mudrosti Božjoj Boga ne upozna mudrošću, svidjelo se Bogu ludošću propovijedanja spasiti vjernike. Jer i Židovi znake ištu i Grci mudrost traže, a mi, mi propovijedamo Krista raspetoga: Židovima sablazan, poganima ludost, pozvanima pak — i Židovima i Grcima — Krista, Božju snagu i Božju mudrost. Jer ludo Božje mudrije je od ljudi i slabo Božje jače je od ljudi.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 33,1-2.4-5.10ab.11

Pripjev:

Puna je zemlja dobrote Gospodnje.

 

Pravednici, Gospodinu kličite!
Hvaliti ga pristoji se čestitima.
Slavite Gospodina na harfi,
na liri od deset žica veličajte njega!

Jer prava je riječ Gospodnja,
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodnje.

Gospodin razbija nakane pucima,
mrsi namjere narodima.
Naum Gospodnji dovijeka ostaje,
i misli srca njegova od koljena do koljena.

Evanđelje:

Mt 25, 1-13

 

Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu: »Kraljevstvo će nebesko biti kao kad deset djevica uzeše svoje svjetiljke i iziđoše u susret zaručniku. Pet ih bijaše ludih, a pet mudrih. Lude uzeše svjetiljke, ali ne uzeše sa sobom ulja. Mudre pak zajedno sa svjetiljkama uzeše u posudama ulja.«
»Budući da je zaručnik okasnio, sve one zadrijemaše i pozaspaše. O ponoći nasta vika: 'Evo zaručnika! Iziđite mu u susret!' Tada ustadoše sve one djevice i urediše svoje svjetiljke. Lude tada rekoše mudrima: 'Dajte nam od svoga ulja, gase nam se svjetiljke!' Mudre im odgovore: 'Nipošto! Ne bi doteklo nama i vama. Pođite radije k prodavačima i kupite!'
»Dok one odoše kupiti, dođe zaručnik: koje bijahu pripravne, uđoše s njim na svadbu i zatvore se vrata. Poslije dođu i ostale djevice pa stanu dozivati: 'Gospodine! Gospodine! Otvori nam!' A on im odgovori: 'Zaista, kažem vam, ne poznam vas!' Bdijte dakle jer ne znate dana ni časa!«
Riječ Gospodnja.