Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Zapovijedi mi da dođem k tebi po vodi!

XVIII. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 3. 8. 2020.

ili: Bl. Augustin Kažotić, biskup

Svagdan

ČITANJA:
Jr 28, 1-17; Ps 119, 29.43.79-80.102; Mt 14, 22-36

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Augustin, Martin, Salvator, Spaso

Prvo čitanje:

Jr 28, 1-17

 

Hananija! Tebe nije poslao Gospodin, a ti si u narodu pobudio varave nade.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

One godine, u početku kraljevanja Sidkije, kralja judejskoga, četvrte godine, petog mjeseca, Hananija, sin Azurov, prorok iz Gibeona, reče mi u Domu Gospodnjem pred svećenicima i svim narodom: »Ovako govori Gospodin nad Vojskama, Bog Izraelov: Skršit ću jaram kralja babilonskoga. Do dvije godine vratit ću na ovo mjesto sve posuđe Doma Gospodnjeg koje je Nabukodonozor, kralj babilonski, odavde uzeo i odnio u Babilon. A tako i Jekoniju, sina Jojakimova, kralja judejskoga, i sve prognanike judejske, koji dospješe u Babilon, također ću vratiti na ovo mjesto — riječ je Gospodnja — jer ću skršiti jaram kralja babilonskoga.«
Tada prorok Jeremija odgovori proroku Hananiji pred svećenicima i pred svim narodom koji bijahu u Domu Gospodnjem. Reče prorok Jeremija: »Amen! Učinio Gospodin tako! Ispunio Gospodin riječi koje si prorokovao, i vratio ovamo sve posuđe iz Doma Gospodnjeg i sve prognanike iz Babilona. Ali čujder i ovu riječ koju ću kazati na tvoje uši i na uši svega naroda. Proroci koji su bili prije mene i tebe, odiskona prorokovahu mnogim moćnim zemljama i velikim kraljevstvima rat, glad, kugu. Ali o proroku koji proriče mir možeš istom kad se ispuni njegova proročka riječ znati da ga je zaista Gospodin poslao.«
Tada prorok Hananija skide jaram s vrata proroka Jeremije i skrši ga. I reče Hananija pred svim narodom: »Ovako govori Gospodin: Evo, ovako ću — za dvije godine — skršiti jaram Nabukodonozora, kralja babilonskoga, s vrata svih naroda!« Tada prorok Jeremija ode svojim putem.
A kad prorok Hananija skrši jaram s vrata proroka Jeremije, dođe riječ Gospodnja Jeremiji: »Idi i ovako reci Hananiji: Ovako govori Gospodin! Ti si skršio drveni jaram, ali ću ja umjesto njega načiniti željezni. Jer ovako govori Gospodin nad Vojskama, Bog Izraelov: Željezni ću jaram staviti oko vrata svih ovih naroda da ih podvrgnem Nabukodonozoru, kralju babilonskom, i služit će mu, jer ja sam njemu podložio čak i poljsku zvjerad!«
I prorok Jeremija reče proroku Hananiji: »Čuj me dobro, Hananija! Tebe nije poslao Gospodin, a ti si u narodu pobudio varave nade. Zato ovako govori Gospodin: Gle, brišem te s lica zemlje! Umrijet ćeš još ove godine, jer si propovijedao pobunu protiv Gospodina!«
I umri je prorok Hananija te godine u sedmom mjesecu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119, 29.43.79-80.102

Pripjev:

Nauči me, Gospodine, pravilima svojim!

 

Daleko me drži od puta zablude
i Zakonom me svojim obdari!

Od mojih usta ne oduzimaj riječ istine,
jer se uzdam u sudove tvoje.

Nek mi se priklone štovatelji tvoji
i koji znaju tvoje zapovijedi.

Nek mi srce savršeno bude u tvojim pravilima,
da ne budem postiđen.

Bezbožni vrebaju da me upropaste,
ali ja na tvoje pazim propise.

Od tvojih sudova ne odstupam,
jer ti si me poučio.

Evanđelje:

Mt 14,22-36

 

Zapovijedi mi da dođem k tebi po vodi!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

Pošto je nahranio mnoštvo, Isus odmah prisili učenike da uđu u lađu i da se prebace prijeko dok on otpusti mnoštvo. A pošto otpusti mnoštvo, uziđe na goru, nasamo, da se pomoli. Uvečer bijaše ondje sam.
Lađa se već mnogo stadija bila otisla od kraja, šibana valovima. Bijaše protivan vjetar. O četvrtoj noćnoj straži dođe on k njima hodeći po moru. A učenici, ugledavši ga kako hodi po moru, prestrašeni rekoše: »Utvara!« I od straha kriknuše. Isus im odmah progovori: »Hrabro samo! Ja sam! Ne bojte se!« Petar prihvati i reče: »Gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi!« A on mu reče: »Dođi!« I Petar siđe s lađe te, hodeći po vodi, pođe k Isusu. Ali kad spazi vjetar, poplaši se, počne tonuti te krikne: »Gospodine, spasi me!« Isus odmah pruži ruku, dohvati ga i kaže mu: »Malovjerni, zašto si posumnjao?« Kad uđoše u lađu, utihnu vjetar. A oni na lađi poklone mu se ničice govoreći: »Uistinu, ti si Sin Božji!«
Pošto preploviše, dođu na kraj, u Genezaret. I ljudi ga onoga kraja prepoznaju pa razglase po svoj onoj okolici. I donošahu mu sve bolesnike te ga moljahu da se samo dotaknu skuta njegove haljine. I koji bi se dotakli, ozdravili bi.
Riječ Gospodnja.