Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Posla me blagovjesnikom biti siromasima... Nijedan prorok nije do­bro došao u svom zavičaju.

XXII. tjedan kroz godinu

Ponedjeljak, 31. 8. 2020.

Svagdan

ČITANJA:
1Kor 2, 1-5; Ps 119, 97-102; Lk 4, 16-30

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Josip iz Arimateje i Nikodem; Rajmund, Paulin, Paulina

Prvo čitanje:

1Kor 2, 1-5

 

Navijestih vam svjedočanstvo Krista raspetoga.

 

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Kada dođoh k vama, braćo, ne dođoh s uzvišenom besjedom ili mudrošću navješćivati vam svjedočanstvo Božje jer ne htjedoh među vama znati što drugo osim Isusa Krista, i to raspetoga. I ja priđoh k vama slab, u strahu i u velikom drhtanju. I besjeda moja i propovijedanje moje ne bijaše u uvjerljivim riječima mudrosti, nego u pokazivanju Duha i snage da se vjera vaša ne temelji na mudrosti ljudskoj nego na snazi Božjoj.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Ps 119,97-102

Pripjev:

O, kako ljubim Zakon tvoj, Gospodine.

 

O, kako ljubim Zakon tvoj,
po cio dan o njemu razmišljam.

Tvoja me zapovijed mudrijim učini od dušmana mojih,
jer ona je sa mnom vječito.

Umniji sam od svih svojih učitelja,
jer razmišljam o svjedočanstvima tvojim.

Razumniji sam i od staraca,
jer tvoje čuvam naredbe.

Svakog zla puta klone mi se noge
da riječ tvoju sačuvam.

Od tvojih sudova ne odstupam,
jer ti si me poučio.

Evanđelje:

Lk 4, 16-30

 

Posla me blagovjesnikom biti siromasima ... Nijedan prorok nije do­bro došao u svom zavičaju.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

U ono vrijeme: Dođe Isus u Nazaret, gdje bijaše othranjen. Uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pružiše mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano:
Duh Gospodnji na meni je
jer me pomaza!
On me posla
blagovjesnikom biti siromasima,
proglasiti sužnjima oslobođenje,
vid slijepima,
na slobodu pustiti potlačene,
proglasiti godinu milosti Gospodnje.
Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.« I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: »Nije li ovo sin Josipov?«
A on im reče: »Zacijelo ćete mi reći onu prispodobu: Liječniče, izliječi sam sebe! Što smo čuli da se dogodilo u Kafarnaumu, učini i ovdje, u svom zavičaju.« I nastavi: »Zaista, kažem vam, nijedan prorok nije dobro došao u svom zavičaju. Uistinu, kažem vam, mnogo bijaše udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i šest mjeseci zatvori nebo pa zavlada velika glad po svoj zemlji. I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k ženi udovici u Sarfati sidonskoj. I mnogo bijaše gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne očisti doli Naaman Sirac.«
Čuvši to, svi se u sinagogi napune gnjeva, ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagrađen njihov grad da ga strmoglave. No on prođe između njih i ode.
Riječ Gospodnja.