Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

O ženo, velika je tvoja vjera!

XVIII. tjedan kroz godinu

Srijeda, 5. 8. 2020.

ili: Posvećenje bazilike svete Marije Velike

Svagdan

ČITANJA:
Jr 31, 1-7; Otpj. ps.: Jr 31, 10-12ab.13; Mt 15, 21-28

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Nives, Snježana, Osvald, Kasijan

NAPOMENA:
▪ U Republici Hrvatskoj državni blagdan: Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja; neradni dan.

Prvo čitanje:

Jr 31, 1-7

 

Ljubavlju vječnom ljubim te.

 

Čitanje Knjige proroka Jeremije

U ono vrijeme — riječ je Gospodnja —
bit ću Bog svim plemenima Izraelovim,
i oni će biti narod moj.
Ovako govori Gospodin:
Nađe milost u pustinji
narod koji uteče maču:
Izrael ide u svoje prebivalište.
Iz daljine mu se Gospodin ukaza:
»Ljubavlju vječnom ljubim te,
zato ti sačuvah milost.
Opet ću te sazdati, i bit ćeš sazdana,
djevice Izraelova.
Opet ćeš se resit bubnjićima,
u veselo kolo hvatati.
Opet ćeš saditi vinograde
na brdima Samarije:
koji nasade posade,
oni će i trgati.
Jer dolazi dan te će stražari
vikati na brdu efrajimskom:
Na noge! Na Sion se popnimo,
Gospodinu, Bogu svojemu!«
Jer ovako govori Gospodin:
Kličite od radosti Jakovu,
podvikujte prvaku naroda!
Objavljujte, uznosite, navješćujte:
Gospodin spasi narod svoj,
Ostatak Izraelov!
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Jr 31, 10-12ab.13

Pripjev:

Gospodin nas čuva kao pastir stado svoje.

 

Čujte, o narodi, riječ Gospodnju,
objavite je širom dalekih otoka:
»Onaj što rasprši Izraela, opet ga sabire
i čuva ga ko pastir stado svoje!«

Jer Gospodin oslobodi Jakova,
izbavi ga iz ruku jačeg od njega.
I oni će, radosno kličuć, na vis Sionski,
da se naužiju dobara Gospodnjih.

Djevojke će se veselit u kolu,
mlado i staro zajedno,
jer ću im tugu u radost pretvoriti,
utješit ću ih
i razveselit nakon žalosti.

Evanđelje:

Mt 15, 21-28

 

O ženo, velika je vjera tvoja!

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Ode Isus i povuče se u krajeve tirske i sidonske. I gle: žena neka, Kanaanka iz onih krajeva, iziđe vičući: »Smiluj mi se, Gospodine, Sine Davidov! Kći mi je teško opsjednuta!« Ali on joj ne uzvrati ni riječi. Pristupe mu nato njegovi učenici te ga moljahu: »Udovolji joj jer viče za nama.« On odgovori: »Poslan sam samo k izgubljenim ovcama doma Izraelova.« Ali ona priđe, pokloni mu se ničice i kaže: »Gospodine, pomozi mi!« On odgovori: »Ne priliči uzeti kruh djeci i baciti ga psićima.« A ona će: »Da, Gospodine! Ali psići jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara!« Tada joj Isus reče: »O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš.« I ozdravi joj kći toga časa.
Riječ Gospodnja.