Hrvatski institut za liturgijski pastoral
pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji

Ksaverska cesta 12a, 10000 Zagreb
Copyright © 2010
Sva prava pridržana

MISAO IZ EVANĐELJA DANA

Što će čovjek dati u zamjenu za svoj život?

XVIII. tjedan kroz godinu

Petak, 7. 8. 2020.

ili: Sv. Siksto II., papa, i drugovi, mučenici; ili: Sv. Kajetan, prezbiter

Svagdan

ČITANJA:
Nah 2, 1.3; 3, 1-3.6-7; Otpj. pj.: Pnz 32, 35c-36.39.41; Mt 16, 24-28

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:
zelena

IMENDANI:
Siksto, Kajetan, Donat, Albert

Prvo čitanje:

Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7

 

Teško gradu krvničkom.

 

Čitanje Knjige proroka Nahuma

Gledajte, preko gore hrli glasnik,
on naviješta: »Spasenje!«
Svetkuj svoje blagdane, Judo,
ispuni svoje zavjete,
jer Beli jal više neće prolaziti po tebi,
on je sasvim zatrt.
Da, Gospodin će obnoviti vinograd Jakovljev
i vinograd Izraelov.
Pljačkaši ih opljačkali,
mladice im potrli.
Teško gradu krvničkom,
pun je laži, prepun grabeža,
sa pljačkanjem on ne prestaje!
Slušajte! Pucaju bičem!
Slušajte! Štropot točkova!
Konji upropanj,
kola poskakuju.
Konjanici u stremenu,
mačevi sjaju,
koplja sijevaju ...
gomile ranjenih,
snopovi mrtvih,
trupla u nedogled,
svuda se o truplo spotiče!
Bacit ću na tebe smeće,
osramotit ću te,
izložiti na stup sramote.
Svaki koji te vidi,
bježat će od tebe. Reći će:
»Niniva! Kakva razvalina!«
Tko je može požaliti?
Gdje joj naći tješitelje?
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:

Pnz 32, 35c-36. 39. 41

Pripjev:

Ja usmrćujem i oživljujem.

 

Blizu je dan njihove propasti,
udes njihov brzo im se bliži!
Dosudit će Gospodin svome puku,
sažalit se nad slugama svojim.

Vidite sada da jedini ja jesam,
i da drugog Boga pored mene nema!
Ja usmrćujem i oživljujem;
ja udaram i iscjeljujem.

Naoštrit ću mač svoj blistavi
i uzeti sud u svoje ruke
da svojim odmazdim dušmanima,
i naplatim onima koji mene mrze.

Evanđelje:

Mt 16, 24-28

 

Što će čovjek dati u zamjenu za svoj život?

 

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će, doista, Sin Čovječji u slavi Oca svoga s anđelima svojini i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.«
»Zaista, kažem vam, neki od ovdje nazočnih neće okusiti smrti dok ne vide Sina Čovječjega gdje dolazi sa svojim kraljevstvom.«
Riječ Gospodnja.